Kritik mot politiskt styrd lönesatsning i Stockholm

Kritik mot politiskt styrd lönesatsning i Stockholm
Jonas Lindberg är kritisk mot att politikerna har bestämt hur pengarna ska fördelas.

En majoritet av specialistsjuksköterskorna blir utan när pengarna fördelas.

Endast 30 procent av intensivvårdssjuksköterskorna vid centralintensiven på Karolinska universitetssjukhuset i Solna får del av en särskild lönesatsning från Alliansens politiker. Övriga blir utan. Nu har sjuksköterskorna formulerat ett upprop.

– Vi välkomnar mer pengar till löner, och är för individuell lönesättning. Men vi riktar kritik mot hur satsningen är utformad. Vi tycker att specialistsjuksköterskorna är underbetalda generellt. Det behöver göras något strukturellt stort för att åtgärda det. Det här ökar i princip endast lönespridningen inom den specialistutbildade gruppen, säger Jonas Lindberg, intensivvårdssjuksköterska och förtroendevald för Vårdförbundet.

Minst 1 500 kronor i månaden

Både i år och nästa år har Alliansen i Stockholms läns landsting avsatt extra pengar till specialistsjuksköterskor som utmärker sig särskilt. För de enskilda personer som får lönepåslaget motsvarar det minst 1 500 kronor i månaden, och det är utöver ordinarie lönerevision.

– Det är brist på analys från politiskt håll. Huvudproblemet är att det lönar sig för dåligt att bli specialistutbildad, redan det ska generera en löneökning. Att styra pengar på det sätt de gör är dessutom att frångå arbetsmarknadens regler och avtal, säger Jonas Lindberg.

Uppropet sprider sig

I princip samtliga specialistsjuksköterskor eller blivande specialistsjuksköterskor på centralintensiven har undertecknat uppropet – och det har spridits även till andra intensivvårdsavdelningar i Solna, även om alla kliniker inte har fått besked om utfallet av lönesatsningen än. Den ska vara klar i juni.

– Uppropet är inte ett hot om någonting. Vi tänker inte sluta på grund av det här. Det är mer en uppmaning till politikerna att tänka om och göra rätt nästa gång. Vi hade tyckt att det varit bättre om de skickat in en summa pengar i den generella lönepotten som fördelas av våra chefer enligt kriterier som finns på arbetsplatserna.

Borde skett inom avtalet

Även Vårdförbundet i Stockholm riktar kritik mot att satsningen är öronmärkt från politiskt håll.

– Vi tycker det är bra att politikerna har lagt till extra pengar men tycker det är ett problem att de hanteras utanför det avtal som finns med SKL. Det här hade kunnat ske inom avtalet, som säger att kunskap och delaktighet i verksamhetsutveckling ska premieras, säger Jane Stegring, vice avdelningsordförande vid Vårdförbundet i Stockholm.

Även i framtiden kan det behövas lönemässiga krafttag. Jane Stegring undrar hur en fortsatt utveckling av sjuksköterskornas löneavtal ska säkerställas om pengar på det här sättet skjuts till utanför avtalet?

Landstingsrådet försvarar styrningen

Folkpartisten Anna Starbrink har varit drivande i den riktade lönesatsningen. Hon tycker inte det är fel att pengarna styrs politiskt till vissa specialistsjuksköterskor som lever upp till krav på egen kompetensutveckling och bidrar till verksamhetens utveckling.

– Vi vill inte att pengarna ska spridas ut över alla. De ska användas för att öka lönespridningen. För att få till en löneutveckling måste vi börja ta steg i den riktning vi gör nu, säger Anna Starbrink.

Vill göra fler riktade satsningar

Klinikerna ska rapportera tillbaka hur de fördelat lönesatsningen, för att säkerställa att uppsatta kriterier följs.

– Jag vill se om det här är en modell som fungerar. I så fall tycker jag vi ska fortsätta göra riktade lönesatsningar. På sikt tror jag det skapar en bättre lönetrappa eller löneutveckling för medarbetarna, det är ju för sammanpressat.

Varför hade det inte varit möjligt att fördela pengarna enligt de kriterier som finns på varje arbetsplats?

– Jag vill att det ska märkas ordentligt för dem som får del av detta, därför vill jag inte baka in satsningen i den vanliga lönerevisionen. Om vi ska lyckas skapa en god löneutveckling över livet för kvinnor i offentlig sektor med gedigna utbildningar måste vi prioritera.

En fråga för arbetsgivaren

Jane Stegring tycker ändå att det är arbetsgivaren på sjukhusen som ska arbeta med lönefrågan, och det enligt gällande avtal.

– I Stockholm har arbetsgivaren uppenbart inte fått till det. Vi säger att det i mångt och mycket handlar om en kartell, att sjukhusen inte får bjuda över varandra. Om samhället vill ha vård av kvalitet måste det vara attraktivt för sjuksköterskor att specialisera sig och få lön för det, säger hon.

Fakta

  • Alliansen har beslutat om en särskild lönesatsning på specialistutbildade sjuksköterskor vid akutsjukhus i Stockholm.
  • Satsningen på 118 miljoner kronor sker i två steg.
  • Pengarna ska fördelas till medarbetare som i särskilt hög grad bidragit till måluppfyllelse och verksamhetsutveckling.
  • Ett individuellt påslag får inte understiga 1500 kronor per månad.
  • Satsningen är utöver ordinarie lönerevision.
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida