Kvalitetsmässan. Angereds närsjukhus styrs av befolkningens behov

Kvalitetsmässan. Angereds närsjukhus styrs av befolkningens behov

Marina Olsson är sjuksköterska och var innan hon tillträdde tjänsten som sjukhusdirektör ordförande i Vårdförbundet i Västra Götaland samtidigt som hon satt i Vårdförbundets styrelse. Foto: Peter Magnusson

Angereds närsjukhus i nordöstra Göteborg startade som ett projekt för två år sedan. Politikernas uppdrag var tydligt: Förbättra folkhälsan. På Kvalitetsmässan berättade sjukhusdirektören om projektet som nu är ett sjukhus där verksamheten är helt anpassad efter befolkningens behov.

17 november 2011

Angered är en förort med 95 000 invånare, varav hälften är födda i länder utanför Norden. En ovanligt hög andel av befolkningen röker, är fysiskt inaktiva, upplever stress och lever i relativ fattigdom. Ovanligt många har också hjärt- kärlsjukdomar, lungsjukdomar och alkoholrelaterade sjukdomar.

Stor ohälsa

När politikerna beslutade att starta ett närsjukhus i Angered var det på grund av den stora ohälsan bland befolkningen. Livslängden för männen i området och män från en mer välbeställd del av Göteborg skiljde nio år. Trots det var antalet besök hos primärvården inte högre än i andra områden.

– Med den sjukligheten borde fler ha sökt vård. Invånarna tog kontakt med vården först när de blev allvarligt sjuka, och då sökte de akut, berättar Marina Olsson, sjukhusdirektör på Angereds sjukhus för Vårdfokus.

Hon var en av föredragshållarna på Kvalitetsmässan i Göteborg som i dag är inne på sin tredje och sista dag. Under rubriken ”Hälsan framför allt” berättade hon om uppdraget från politikerna om att utgå från befolkningen och anpassa vården efter deras behov.

– Det är ovanligt att ett sjukhus får det uppdraget, säger Marina Olsson.

Tillgång till specialister

Syftet med närsjukhuset är att göra specialistsjukvården mer tillgänglig. Inriktningen på specialiteterna speglar behoven: Här finns barn- och ungdomsspecialistcentrum, vuxenmedicinskt specialistcentrum, smärtcentrum, röntgenmottagning och gynekologi. Snart öppnas också en ungdomsmottagning.

Ett av de viktigaste folkhälsomålen för Angreds närsjukhus är att minska tobaksanvändningen.

Sjukhuset inledde ett tvåårigt projekt för att satsa på information om tobak, bland annat riktat till barn och ungdomar. Projektet har nu införlivats i verksamheten, med en drop-in-mottagning på två platser i Angered. Mottagningen är öppen två gånger per månad. Här erbjuds fri spirometri. Cirka 40 procent av dem som kommer lider av kol, kronisk obstruktiv lungsjukdom.

– Det tog tid innan vi nådde ut till befolkningen, men nu kommer mellan 15 och 30 personer varje gång, säger Marina Olsson.

Mobil screening

Ett annat exempel är kampanjen för att få fler kvinnor att screena sig för livmoderhalscancer. En buss med gynstol och med en barnmorska som tar provet har stått på olika torg. Antalet kvinnor som tar cervixprov har ökat med 41 procent. Bussen har tidigare använts för samma ändamål i Malmö, även där med goda resultat

Om folkhälsoarbetet har resulterat i bättre hälsa är för tidigt att säga. Hälsofrämjande arbete tar tid. Men politikerna tror på närsjukhuset och nu finns planer på att bygga en riktig sjukhusbyggnad. Den stora pendlarparkeringen nära spårvagnarna ska ge plats för det nya Angereds närsjukhus som, om allt går som planerat, står färdigt 2014.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida