Läkarförbundet: ”Hög fast ersättning minskar risken för överetablering”

Högst 1 500 patienter per läkare. Minst 70 procent i fast ersättning. Varje vårdenhet ska ha en specialistkompetent allmänläkare. Det är några av punkterna i Svenska läkarförbundets förslag till hur vårdvalet bör utformas.

17 februari 2009

Läkarförbundets förslag i 24 punkter bygger i mycket på den enkät bland förbundets medlemmar i Stockholm, Halland och Västmanland, som presenterades för en tid sedan.

– Det har hittills varit mycket snack och lite verkstad när det gäller att satsa på primärvården, sa Läkarförbundets ordförande Eva Nilsson Bågenholm när hon presenterade förslaget.

”Vårdval stärker primärvården”

Men nu tycker hon att förutsättningarna finns. Vårdval i sig stärker satsningen på primärvård, och Läkarförbundets förslag tycker hon ger makt åt patienterna på bekostnad av framför allt politikerna, men i viss mån också professionen.

Läkarförbundets utredningschef Kåre H Jansson konstaterade att rätten att välja läkare har funnits länge. Men systemen, oavsett om landstinget drivit dem i egen regi eller har upphandlat vårdcentralerna, har inte lockat läkare. Därför finns det en brist inom primärvården.

– Det som är nytt är att den fria etableringsrätten och att pengarna följer patienterna gör att villkoren är lika för alla och överskådliga.

Står bakom etableringsfrihet

Läkarförbundet står alltså bakom den etableringsfrihet, som regeringen har föreslagit i sin proposition om vårdvalet. Men eftersom förbundet samtidigt vill ha en hög fast ersättning, grundad på patientgruppens ålder och socioekonomiska struktur, fungerar dessa faktorer som en broms för en alltför vildvuxen etablering.

– En stor fast ersättning gör att risken för överetablering är mindre, sa Eva Nilsson Bågenholm.

Stockholmarna mest missnöjda

Den enkät Läkarförbundet genomfört visar att framför allt distriktsläkarna i Stockholm är missnöjda med sitt vårdvalssystem. Det är också där den fasta ersättningen är som lägst. Dessutom omgärdas verksamheten både i Stockhom och i Västmanland av många snåriga regler. I Halland finns en enda: se till att ni ger era listade patienter minst 80 procent av den vård de behöver.

Den halländska modellen tilltalar Läkarförbundet mest – man vill att regelverket är så litet som möjligt och att relationen mellan landsting och vårdcentral ska bygga på tillit och uppföljning.

Underleverantörer

Ska bara läkare kunna driva privat verksamhet inom vårdvalssystemet?

– Nej, sa Eva Nilsson Bågenholm. Vi är öppna för att andra yrkesgrupper ska kunna bedriva verksamhet i egen regi – på uppdrag av vårdcentralen.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida