Läkarförbundet vill att staten tar över sjukvården från landstingen

Men Vårdförbundet tror att det är en alltför enkel lösning på sjukvårdens komplexa problem.

25 augusti 2014

I en debattartikel i Svenska Dagbladet tar Läkarförbundets ordförande ställning för Kristdemokraternas och socialminister Göran Hägglunds förslag om ett förstatligande av den landstingsdrivna sjukvården.

Orimlig börda

”Många av våra landsting är helt enkelt för små för att klara de tunga investeringar som är nödvändiga för att kunna bedriva sjukvård på ett rationellt, patientsäkert och jämlikt sätt”, skriver Heidi Stensmyren, ordförande i Sveriges läkarförbund.

Vårdförbundet håller med om att det behövs mer nationell samordning och ett gemensamt ansvar för att göra vården jämlik. Men det gäller även den kommunala sjukvården, säger Vårdförbundets vice ordförande Johan Larsson.

Bredare perspektiv

– I dagsläget har vi inte tagit ställning för ett förstatligande av sjukvården. Men vi vill nå en god och säker vård, vi vill se en mångfald av utförare, vi vill se att man tar ett nationellt ansvar. Men det behöver inte innebära ett förstatligande.

Han vill ha en bredare diskussion och fokus på hur samhället kan jobba för att skapa jämlik hälsa och inte bara jämlik vård.

– Ett förstatligande i sig löser inte problemen i vården. Frågan är större än så, säger Johan Larsson.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida