ambulanssjukvård

Landstingen samarbetar om ambulansflyg

Landstingen samarbetar om ambulansflyg
Landstingen upphandlar nu ambulansflyg som de ska äga och driva gemensamt. Arkivbild: TT

Efter många turer bildades i går Svenskt Ambulansflyg, som ska sköta all ambulansflygverksamhet i Sverige på uppdrag av samtliga landsting och regioner.

22 januari 2016

En gemensam upphandling av sex ambulansflyg pågår och beräknas vara klar under våren. Flygplanen ska ha sina baser i Luleå, Umeå, Stockholm/Uppsala och Göteborg.

Flygplanen ska både kunna transportera patienter och användas för organtransport.

Det nybildade förbundet Svenskt Ambulansflyg ska äga och finansiera flygplanen samt ansvara för den medicintekniska utrustningen, bemanning med sjukvårdspersonal och en egen flygkoordineringscentral. Drift, inklusive piloter och tekniskt underhåll ska upphandlas av privat operatör.

Planen är att verksamheten ska starta om drygt två år.

– Det här ger samordningsvinster och hög kvalitet över lång tid. För patienterna innebär det ökade möjligheter att få vård på lika villkor oavsett var i landet man bor, säger Börje Wennberg, nyvald styrelseordförande för kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida