Miljöproblem på operationssalar gav patienter infektioner

Totalt 27 ryggopererade patienter drabbade på Skånes universitetssjukhus i Malmö.

10 december 2014

Redan i våras noterades att fler patienter än vanligt drabbades av postoperativa infektioner efter ryggoperationer som genomförts på två operationssalar vid SUS i Malmö. Under hösten upptäcktes allt fler infektioner och i mitten av november stoppades alla operationer på de två salarna.

Filter byttes inte

Den här veckan har de planerade ryggoperationerna återupptagits sedan man hittat orsaken till att så många patienter drabbades av postoperativa infektioner. Utredningen visar på försämrad ventilation i operationssalarna och att ett filter i en värmemadrass inte byttes när det skulle. Båda sakerna har åtgärdats.

Totalt har 27 patienter drabbats, varav 11 har fått djupa infektioner som krävt ny operation.

Lex Maria-anmälan

– Vi uppfattar det som allvarligt att 11 patienter fått djupare infektioner och utreder nu vart och ett av de här fallen, säger chefläkare Marie Ekberg på SUS.

Varför ventilationen försämrades och filtret i värmemadrassen inte byttes kommer att utredas närmare i den fortsatta händelseanalysen. SUS kommer även att göra en lex Maria-anmälan.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida