”Nå ut teamet” bäst på systematiskt teamarbete

”Nå ut teamet” bäst på systematiskt teamarbete
Nå ut teamet i Göteborg fick ta emot utmärkelsen "Bästa team 2010". Till vänster i främre raden står Catrine Jacobsson, vice ordförande i Svensk sjuksköterskeförening, som överlämnade priset. Foto: Peter Cederblom

Svensk sjuksköterskeförenings utmärkelse "Bästa team 2010" gick till Nå ut teamet, ett psykiatriskt öppenvårdsteam vid specialistpsykiatrin på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göeborg.

Catrine Jacobsson, vice ordförande i Svensk sjuksköterskeförening, överlämnade priset på 10 000 kronor under gårdagens medicinska riksstämma i Göteborg.

– En personcentrerad och säker vård och omsorg förutsätter att allas kompetenser i teamet tillvaratas. Dagens komplexa vård och omsorg kräver ett väl fungerande team med ett multiprofessionellt arbetssätt som utgår från patientens behov. Det är därför särskilt tillfredsställande att få dela ut detta pris, säger hon i ett pressmeddelande.

Juryns motivering

Så här löd juryns motivering:

” ’Nå ut teamet’ är ett tvärprofessionellt psykiatriskt öppenvårdsteam som arbetar målmedvetet och systematiskt utifrån en teamtanke, grundad på evidens. Genom att ta fasta på patientens egna mål för ett tillfredsställande liv i samhället utformas problemlösning, stöd och behandling i samverkan med patient, anhöriga och närstående. Med ett evidensbaserat vårdprogram, samverkan över teamgränsen och metodiskt teamarbete förebyggs återfall i psykos och ges förutsättningar för en förbättrad social funktion.”

Hedersomnämnanden till Falun och Stockholm

Ytterligare två team fick hedersomnämnanden: Neurosektionens team vid kliniken för geriatrik och rehabiliteringsmedicin på Falu lasarett och Avancerad sjukvård i hemmet, ASIH Långbro park, Stockholms läns landsting.

Priset är en gåva från Svenska läkaresällskapet till Svensk sjuksköterskeförening som firar 100-års jubileum i år.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida