psykisk ohälsa

Nedläggning av Hjälplinjen oroar

Nedläggning av Hjälplinjen oroar
Den nationella Hjälplinjen kom till på initiativ av brukarrörelsen för snart 20 år sedan och drivs numera av Inera som koordinerar och utvecklar digitala lösningar i regioner och kommuner. Arkivbild: Getty images.

Vid årsskiftet avvecklas Hjälplinjen som varje månad har tagit emot över 1 000 samtal och kunnat ge råd till människor i kris. Ett oansvarigt beslut, anser psykiatriorganisationer.

Hjälplinjen ger kvalitetssäkrat psykologiskt stöd och den som ringer får vara anonym. Vid jourtelefonen sitter psykologer och terapeuter och ger stöd till människor som ofta befinner sig i en akut psykisk kris. Tjänsten har gått att nå under eftermiddagar och kvällar, alla dagar i veckan.

Hjälplinjen sköts av Sveriges kommuner och landstings bolag Inera och finansieras av landets regioner. Men på nyårsafton tas de sista samtalen emot. Från och med nästa år läggs verksamheten ner.

I egen regi

– Regionerna anser att de kan göra det här bättre i egen regi och vill integrera det i sitt eget vårdutbud, säger Tomas Lithner på Inera.

Omkring 30 000 personer ringer Hjälplinjen varje år och ungefär hälften av samtalen har kunnat tas emot.

– Tanken är att det ska vara en första hjälp. Vi kan lyssna och ge råd och hänvisa dem vidare i vården om det behövs. Vår uppfattning är att tjänsten har varit uppskattad även om vi inte direkt gjort någon kvalitativ utvärdering, säger Tomas Lithner.

Oroas djupt

NSPH representerar 13 organisationer inom det psykiatriska området. De oroas djupt av beskedet att Hjälplinjen ska läggas ner, skriver de i en debattartikel i Dagens Samhälle, tillsammans med föreningen Hjärnkoll.

”Vi vet att den psykiska ohälsan växer och att trycket på de övriga, ideellt drivna hjälplinjerna redan är för stort – hur kan man då besluta om att den enda rikstäckande hjälplinjen som finns ska läggas ned?” skriver de i debattartikeln.

Ökat tryck på 1177

Enligt SR Ekot planerar ingen av de tre storstadsregionerna någon ny tjänst som ska ersätta Hjälplinjen. Och Tomas Lithner tror att trycket på 1177 i stället kan komma att öka.

– Ja, det är nog rimligt att tro det. Många av dem som ringer Hjälplinjen i dag har hänvisats dit från 1177.

I Skåne har man sett en ökning av antalet samtal till 1177 som rör psykisk ohälsa och Socialdemokraterna i Skåne föreslår nu att en särskild kompetens byggs upp för att kunna hantera dem.

– Vi måste se till att möta behoven hos de människor som mår psykiskt dåligt och att de får rätt stöd. Genom att bygga ut en regional hjälplinje för psykisk ohälsa utvecklar vi det arbetet, säger Henrik Fritzon (S), gruppledare för Socialdemokraterna i Region Skåne, i ett pressmeddelande.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida