Vårdens organisation

Nej till förbud mot privatisering av universitetssjukhus

Vårdförbundet, Svensk sjuksköterskeförening, Läkarförbundet och en rad andra remissinstanser säger nej till regeringens förslag att förbjuda privatisering av universitetssjukhusen.

Vårdförbundet är bara ett av 70-talet remissinstanser som har svarat på regeringens och Vänsterpartiets förslag om att förbjuda privatisering av universitetssjukhus. När remisstiden nu gått ut står det klart att en stor del av de landsting, universitet och andra organisationer som svarat på förslaget säger nej till privatiseringsförbud.

Vårdnivå i stället för sjukhus

Vårdförbundet håller med om att högspecialiserad vård inte ska kunna privatiseras och att universitetssjukhusen har en viktig roll i utvecklingen av svensk hälso- och sjukvård samt för klinisk forskning och utbildning. Men all vård som bedrivs på universitetssjukhus är inte högspecialiserad.

Vårdförbundet anser att man bör utgå från vårdnivå i stället för sjukhus. Att utgå från sjukhus bygger enligt förbundet på en traditionell syn på vården där byggnader och hus kommer i förgrunden, i stället för att fokus riktas på den verksamhet och den vårdnivå som det handlar om.

Finns viktigare frågor

I dag finns det heller inga landsting som överväger att privatisera universitetssjukhus. Vårdförbundet är därför tveksamt till om det över huvud taget behövs en reglering som syftar till att förhindra privatisering av dem och menar att det finns viktigare och mer angelägna frågor att diskutera.

Vårdförbundet, liksom en rad andra remissinstanser, säger också nej till att förslaget ska gälla retroaktivt från 2007. Det skulle innebära att landstingen skulle behöva backa tillbaka till hur vården var organiserad för ett decennium sedan. Vården utvecklas snabbt och den vård som kräver ett universitetssjukhus resurser ett år behöver inte göra det nästa år.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida