Nu byggs omvårdnadsregister upp

Idén till kvalitetsmätningarna kommer från Qulturum, utvecklingsavdelningen inom Jönköpings landsting. Vårdförbundet är med som deltagare och inspiratör.

3 november 2006

På Qulturum utvecklas ett kvalitetsregister för äldres vård och omsorg – Senior Alert. Där samlas data som gäller trycksår, nutrition och fall.

– Det finns ett 60-tal nationella kvalitetsregister inom det medicinska området. Men inget för omvårdnad eller omsorg, säger Joakim Edvinsson på Qulturum.

Hans uppdrag är att sprida arbetet med kvalitetsregistret över landet.

Det finns flera syften med det tänkta registret. En viktig funktion kan vara att förbättra och utvärdera vårdens kvalitet. Ett kvalitetsregister ska också göra det möjligt för dem som arbetar i vården att återkoppla till det egna arbetet.

Registret ska vara en källa för forskning och för beräkningar av hälsoekonomisk karaktär men det viktigaste är att förbättra vårdens kvalitet. Det omfattar i dag tre områden men det kommer att undan för undan utökas med andra vårdområden, till exempel smärta.

– Förhoppningsvis ska det också utvidgas till att innehålla sociala faktorer som har betydelse inom äldreomsorgen, säger Joakim Edvinsson.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida