politisk styrning

Nu heter alla landsting regioner

Den gamla beteckningen landsting finns inte längre kvar i någon del av Sverige. Vid årsskiftet omvandlades de sista sju landstingen till regioner.

2 januari 2019

De sista sju landsting som från och med årsskiftet ska kallas regioner är:

  • Blekinge
  • Dalarna
  • Kalmar
  • Stockholm
  • Sörmland
  • Värmland
  • Västerbotten

Landsting som beteckning fasas ut och alla ska från och med nu i stället kallas regioner. Men det är ganska många författningar som måste ändras för att det gamla namnet landsting ska försvinna helt och hållet och det är fortfarande oklart om namnbytet kommer att hinna ändras så att vi i valet 2022 får ett ”regionval” i stället för ett ”landstingsval”.

Regionerna får ett bredare uppdrag än landstingen tidigare haft och tar över en del av det som legat på länsstyrelserna. Regionerna ska bland annat arbeta med länens utveckling i samverkan med kommuner och andra aktörer. Andra uppgifter för regionerna är till exempel att fördela statliga medel för regionalt utvecklingsarbete.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida