Nya får 24 000 i ingångslön i Blekinge

Ett bra första steg, tycker Vårdförbundet.

11 december 2014

Till skillnad mot många andra landsting har Blekingelandstinget ingen jättestor brist på sjuksköterskor för tillfället. Enligt landstingsdirektören Jonas Kullberg saknas det i nuläget endast 15 sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor och alla vårdplatser är öppna.

Höjer lägstalönen

– Det handlar framför allt om att få tillräckligt med sjuksköterskor över sommaren. Vi försöker knyta upp dem som går ut nu i februari och erbjuder samtliga tillsvidareanställning samtidigt som vi höjer ingångslönen från 22 700 till 24 000 kronor i månaden, säger han till Vårdfokus.

Studenternas krav är numera 25 000. Men det är inte aktuellt i Blekinge, som framför allt sneglat på löneläget i de närmsta landstingen, det vill säga Kronoberg och Kalmar.

Vill rädda sommaren

Att det främst är rekryteringen under sommaren som är det stora problemet bekräftas av Vårdförbundet Blekinges vice ordförande Fredrik Wallin.

– Vi ser ingenting negativt med det här beslutet. Men arbetsgivaren får inte tro att man löst alla problem i och med att ingångslönerna höjs. För att locka nyexaminerade gäller det också att få till en bättre arbetsintroduktion, säger han.

Besked om löneutveckling

Han efterlyser också ett mer långsiktigt tänkande från arbetsgivarens sida. Inte minst att man gör klart hur man vill att lönestrukturen för samtliga Vårdförbundets medlemsgrupper ska se ut i framtiden.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida