Ökande brist på grundutbildade sjuksköterskor

För första gången på flera år börjar det råda en viss brist på grundutbildade sjuksköterskor, framför allt i Sörmland och Östergötland.

Det är Arbetsförmedlingen som mäter hur stor konkurrensen är om jobben i Sverige, och från det drar slutsatser om tillgången på arbetskraft. Det närmaste året väntas konkurrensen bland grundutbildade sjuksköterskor vara liten, det vill säga att de sjuksköterskor som söker ett jobb också kan väntas få det.

För få sjuksköterskor

Vilket i förlängningen, enligt Arbetsförmedlingens nationalekonomiska sätt att mäta, betyder att det finns för få sjuksköterskor.

Mätningarna visar att behovet av grundutbildade sjuksköterskor det närmaste året kommer att vara störst i Sörmland och Östergötland.

Enligt Håkan Gustavsson, analytiker på Arbetsförmedlingen, har man inte gjort några djupare analyser av vad denna brist beror på.

”Viss” brist

– Vi betecknar det som att det råder en viss brist i Sverige. Vad den beror på vet vi inte. Demografin är en variabel, med alla pensionsavgångar, säger han.

Vårdförbundet är inne på liknande spår.

– Antalet pensionsavgångar ökar kraftigt några år framåt. Därför är det viktigt att skapa villkor så att så många som möjligt av dagens sjuksköterskor vill och orkar jobba kvar upp till pensionsåldern, säger Per Malmquist, utredare vid Vårdförbundet.

Han drar också paralleller till specialistsjuksköterskorna, vars villkor länge varit så dåliga att bristen på dem är närapå kronisk.

Balans på längre sikt

Andra områden där konkurrensen är liten om jobben, och där det alltså råder en viss brist, är Skåne, Värmland, Dalarna, Örebro, Norrbotten och Västerbotten. Störst konkurrens om jobben, det vill säga där det väntas finnas ett överflöd av grundutbildade sjuksköterskor, råder i Uppsalas och Västmanlands län.

Sett över tio års tid uppskattar Arbetsförmedlingen att arbetsmarknaden för yrkesgruppen kommer att vara i balans.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida