Oklart vilka effekter avregleringen i vården har haft

Ännu går det inte att svara på vilka effekter avregleringarna i primärvården har haft. Det skriver Statskontoret i en ny rapport.

Det är ännu är svårt att dra slutsatser av vårdvalets effekter eftersom det är så nytt. Dessutom  kan det vara svårt att få tag på information och data från de privata aktörerna. Det finns också en stor brist på samsyn om olika begrepp, till exempel vad som menas med kvalitet och vårdmottagning.

Det är några av slutsatserna i rapporten Utvärderingar av om- och avregleringar, som Statskontoret överlämnat lämnat till regeringen.

Uppdraget som kom från riksdagen i höst var att svara på hur hur själva utvärderingarna av avregleringarna i primärvård, och andra marknader, i Sverige ser ut.

Har tittat på alla marknader

Statskontoret har tittat på utvärderingarna i sig men har inte svarat på vilka effekter avregleringarna har haft – frågorna har i stället varit: vem har gjort utvärderingarna, vad har utvärderats och vilket underlag för slutsatser ger utvärderingarna.

De har tittat på utvärderingar inom alla områden som har avreglerats, till exempel primärvården, el-, tele- och postmarknaderna.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida