Olika villkor för sjuksköterskorna på intensiv-enheterna i Lund

Olika villkor för sjuksköterskorna på intensiv-enheterna i Lund
Anställda kan efter 1 mars få tusenlappar mindre i ob. Arkivbild: Mostphotos

Region Skåne pratar glatt om att ETT nytt avtal för poängmodeller inom intensivvården i Lund tecknades i går. Men för de anställda på de fyra berörda avdelningarna ser villkoren helt olika ut.

Efter tuffa förhandlingar skrev i går Kommunal och Vårdförbundet under nya avtal som reglerar hur anställda på niva, tiva och neo-iva på universitetssjukhuset i Lund ska få ersättning för arbete på obekväma arbetstider.

I ett pressmeddelande beskriver Region Skåne det som om överenskommelsen gäller ”ett” avtal och att förhandlingarna i grunden handlat om att arbetsgivaren vill ha ”likvärdiga lönevillkor för likartade arbets- och tjänstgöringsförutsättningar”.

Tvärtom har de berörda intensivvårdsavdelningarna nu fått flera olika avtal med poängmodeller som ger de redan anställda lite sämre villkor än tidigare och framtida anställda mycket sämre villkor, berättar Joakim Arnsberger, förbundsombudsman för Vårdförbundet i Region Skåne.

Flera tusen kronor

Uträkningar som Vårdförbundet gjort visar hur de olika avdelningarna påverkas på olika sätt av de nya poängmodellerna.

Niva: Här har sjuksköterskorna fått ett bättre avtal än tidigare. Visserligen sämre semesterersättning, men det vägs upp av mer pengar för obekväm arbetstid. Detta nya avtal gäller både för redan anställda och vid framtida nyanställningar.

Thiva: Här har redan anställda sjuksköterskor i stort sett fått behålla sitt gamla avtal. Inga förändringar alltså, förutom något försämrad semesterersättning. Men nyanställda kommer att få gå under ett nytt avtal som ger flera tusen kronor mindre i ersättning för arbete på obekväma arbetstider.

Neo-iva: Här gäller samma sak som på tiva, men med undantaget att skillnaden mellan ersättningarna inte blir lika stor. Här kommer nyanställda att få omkring 1000 kronor mindre än redan anställda för samma arbete på obekväm tid.

A- och B-lag

Var tog ett avtal för alla vägen? Och hur ser arbetsgivaren på risken med att nyanställda får så mycket sämre villkor?

När produktionsdirektör Lars Kristensson får de här frågorna vill han framhålla att regionens syfte varit att få till ett gemensamt ramverk för poängmodellerna, att detta rent tekniskt kommer att bli mycket lättare att hantera och innebära besparingar.

Han säger att Region Skåne inte sticker under stol med att nyanställda kommer att få ersättning efter mindre lönsamma poängmodeller. Men själv tycker han att detta är helt odramatiskt.

– Att skapa ett a- och b-lag är inte vårt syfte. Jag har svårt att se hur de nya poängmodellerna skulle bidra till detta. Det finns redan stora löneskillnader inom gruppen och den viktigaste faktorn är din grundlön.

Hur mycket pengar tjänar ni på att de som nyanställs får sämre villkor?

– Det här är inte främst ett sätt att spara pengar. Det är ett sätt att få till en enhetlighet, ett sätt att slippa administration som kostar pengar. På sikt kan det innebära besparingar, men det är det ingen som har räknat hem, det har inte varit utgångspunkten.

Uppsägningar sätter press

De nya avtalen träder i kraft den 1 mars, förutom på biva som inte har något nytt avtal. Här har en majoritet sagt nej till arbetsgivarens slutbud och 33 specialistsjuksköterskor sagt upp sig i protest.

Biva har enligt Joakim Arnsberger fått byta poängmodeller flera gånger tidigare och har erfarenhet av att olika villkor för samma personalgrupper leder till konflikter på arbetsplatsen.

Att övriga intensivvårdsavdelningar inte fick ett ännu sämre slutbud att ta ställning till, det är han övertygad om att de har biva-specialistsjuksköterskorna att tacka för.

– Vi hade aldrig fått den här avtalslösningen, att de gamla får behålla sina avtal, om inte biva-folket sagt upp sig.

Lars Kristensson hoppas fortfarande på att det ska gå att hitta ett sätt att komma överens med sjuksköterskorna på biva och att de som sagt upp sig ska ta tillbaka sina uppsägningar.

Berörda intensivvårdsavdelningar

  • Niva = Neurokirurgiska intensivvårdsavdelning
  • Thiva = Thoraxintensivvårdsavdelningen
  • Neo-iva = Neonatalintensivvårdsavdelningen
  • Biva = Barnintenssivvårdsavdelningen
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida