Östergötland: Arbetsmiljön blir viktig fråga i förhandlingarna

Som Vårdfokus berättade tidigare i dag har ett stort antal sjuksköterskor på Vrinnevisjukhusets akutmottagning sagt upp sig sen de lokala arbetstidsmodellerna togs bort. Nu vill Vårdförbundet få upp både lönefrågan och arbetsmiljön i de kommande lokala förhandlingarna.

18 april 2011

Det var en upprörd stämning på Vårdförbundets expedition i Norrköping i morse med anledning av problemen på akutmottagningen. Nu kräver de att arbetsgivaren gör en ordentlig analys av varför så många slutar och att åtgärder vidtas.

Vill ha tillbaka arbetstidsmodeller

Dessutom vill de att de lokala arbetstidsmodellerna kommer tillbaka. Det kommer att bli en viktig fråga i de kommande lokala avtalsförhandlingarna.

– Det behövs olika arbetstidsmodeller eftersom verksamheterna ser olika ut, en och samma modell passar inte för alla, säger Helena Eriksson.

Men styrelseledamoten Lucie Yousefi varnar för att arbetstider kan komma att ställas mot löner och andra viktiga frågor.

– Det får inte bli så att arbetsgivaren satsar på antingen eller. Vi behöver både få upp lönerna och få en bättre arbetsmiljö, säger hon.

Tre-tre kommer inte tillbaka

Landstingsrådet Marie Morell (M) säger att ledningen ska se över vilka effekter slopandet av arbetstidsmodellerna har fått.  Hon vill återkomma med besked senare i vår.

Hon är medveten om att personalen på akuten i Norrköping är hårt pressad och säger att man jobbar med långsiktiga lösningar; ett förändrat flöde, ombyggnation av lokalerna och nya arbetssätt.

Men när det gäller lönefrågan hänvisar hon till de lokala cheferna och översynen av arbetstiderna kommer inte att resultera i att 3-3 eller liknande modeller återinförs.

– Nej, det kostar alldeles för mycket, säger Marie Morell.

Sjuksköterskorna orkar inte heltid

I Östergötland fanns det flera olika arbetstidsmodeller till för ett år sen, då landstingsdirektören Barbro Naroskyin satte ner foten och avskaffade allihop med motivet att det blev för dyrt för landstinget.

På akutmottagningen vid Vrinnevisjukhuset i Norrköping försvann modellen med att jobba tre dagar och vara ledig tre. Nu går alla på rotationstjänstgöring och arbetar dessutom varannan helg.

Det har resulterat i att många har sökt sig till andra jobb, bara sedan årsskiftet har elva sjuksköterskor sagt upp sig. Men det har också inneburit att sju sjuksköterskor och sju undersköterskor har gått ner i arbetstid för att de inte orkar jobba heltid.

– De får betala med sin egen lön när landstinget ska spara, kommenterar Helena Eriksson, styrelseledamot för Vårdförbundet Östergötland.

Upp till bevis

Verksamhetschefen på Vrinnevisjukhusets akutmottagning, Inger Persson, säger att hon skulle vilja se både högre löner och bättre arbetstider, men att hennes förhandlingsutrymme är litet eftersom hon begränsas av den pott hon tilldelas.

Men på Vårdförbundet i Norrköping blir svaret att det beror på vilket utrymme cheferna tar sig och att de lokala verksamhetscheferna måste bli bättre på att lyfta de här frågorna och visa på vilka problem som finns.

De tycker att det ska bli spännande med de lokala avtalsförhandlingarna i år och anser att avtalet ger dem större möjligheter. Samtidigt inser de att många medlemmar misstror ett sifferlöst avtal.

– Jag tror inte ett dugg på det nya avtalet, säger sjuksköterskan Lise-Lott Bergqvist på akuten. Landstingets budget är ju redan satt och även om våra chefer här försöker jobba för oss så är de högre cheferna helt ointresserade av hur vi har det.

Det är upp till bevis nu för både landstinget och Vårdförbundet.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida