Överbeläggningar.
Ska rapporteras lika

5 juni 2012

Socialstyrelsen har tagit fram gemensamma definitioner och indikatorer på överbeläggningar och utlokaliserade patienter. Sjukvården får därmed ett enhetligt rapporteringssystem. Mätningar enligt det nya systemet ska göras varje dag klockan 6.00 på alla sjukhus i landet och sedan rapporteras till en nationell databas på Sveriges kommuner och landsting. Databasen väntas bli klar under sommaren.?

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida