Patient fick leverskador efter kontaminerat tbc-prov

Patient fick leverskador efter kontaminerat tbc-prov
Patientens provsvar hade troligen korskontaminerats av ett prov med tuberkulos. Arkivbild: Colourbox

En patient vid Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge fick sitt provsvar kontaminerat av en tuberkulospatients prov. Behandling mot sjukdomen sattes in vilket ledde till onödig leverpåverkan för patienten.

Det var i slutet på januari som den ansvarige mikrobiologen på Smittskyddsinstitutet upptäckte att det sannolikt skett en korskontamination mellan de två proverna.

Kontakt togs med patientens läkare samma dag och  behandlingen stoppades. Patienten följs nu upp och är under fortsatt utredning vid sjukhusets infektionsklinik ,eftersom den påbörjade behandlingen föranledde onödig leverpåverkan. I inget av de efterföljande testerna har tuberkulos kunnat upptäckas.

Exakt hur sammanblandningen har inträffat är oklart. Men efter att felet upptäckts har sjukhusets rutiner skärpts, skriver ansvarig verksamhetschef i en Lex-Marianmälan till Socialstyrelsen.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida