Patient lidande när sjuksköterska tvingades vänta på taxi till operation

Patient lidande när sjuksköterska tvingades vänta på taxi till operation
Inger Sävlind, sjuksköterska på dialysavdelningen på Gällivare sjukhus och styrelseledamot i Vårdförbundet i Norrbotten, är bekymrad över transportsituationen för personal som befinner sig i beredskap.

Medan patienten låg på operationsbordet stod operationssköterskan och väntade på taxi — i en timme. Detta som en direkt följd av att taxiavtalet om att prioritera vårdpersonal löpt ut.  När det nya avtalet blir klart är det ingen som vet, vilket oroar personalen.

En del av personalen på laboratoriet, röntgen- och operationsavdelningarna på Gällivare sjukhus har beredskap, vilket betyder att de kan kallas in vid akuta händelser.

För att snabbt kunna ta sig in till sjukhuset har arbetsgivaren haft ett avtal med ett taxiföretag som prioriterat vårdpersonalen i kön. Men det avtalet gick ut i dagarna.

– Personalen är förtvivlad. De vet inte hur de ska hantera det hela, säger Inger Sävlind, sjuksköterska på dialysavdelningen och styrelseledamot i Vårdförbundet Norrbotten.

Redan fått konsekvenser

I tisdags drabbades en man av propp i ett blodkärl som omedelbart skulle ”sotas”. Operationssjuksköterskan som kallades in beställde taxi i vanlig ordning, men fick vänta i en hel timme i stället för en kvart, som förut då vårdpersonalen prioriterades i kön.

­– Jag tycker att patientsäkerheten kom i andra hand här, det är bedrövligt också för personalens arbetsmiljö i och med att de aldrig vet hur länge de får vänta på taxi. Hade det varit ett katastrofsnitt på BB hade det varit fruktansvärt, säger Inger Sävlind.

Operationsjuksköterskan skrev en avvikelserapport på händelsen.

Tar sig in på vanligt sätt

Inger Sävling påpekar att  personalen normalt sett tar sig in till Gällivare sjukhus med egen bil, buss eller till fots. Kruxet är när det inträffar akuta situationer och liv är i fara, då gäller det att ta sig in så fort som möjligt. Då förslår inte de transportsätten.

Vårdförbundet har bett om att få träffa arbetsgivaren för att lösa transportfrågan så fort som möjligt.

Vill få ett nytt taxiavtal

Elisabeth Lindberg, vårdchef för akutsjukvården på Gällivare sjukhus, förstår personalens oro och berättar att de ligger på för att ett nytt avtal ska tecknas. Men det är något som måste upphandlas centralt via Norrbottens läns landsting.

– Våra förslag på lösningar nu är att personal som har beredskap får ta hem leasingbil, att man kan bo i närheten av sjukhuset eller att man får invänta taxi, säger Elisabeth Lindberg.

Kan bli problematiskt

Men hon håller med om att det kan bli problematiskt  i akuta lägen när sjuksköterskan saknar körkort och inte bor intill sjukhuset.

– Riktigt akut är det ju främst när det handlar om katastrofsnitt på BB. Men i de fallen har vi rutinen att barnmorskorna får lägga fram instrument och starta upp kejsarsnitt. Och så har vi alltid narkosläkare i jour, det är ju inte tomt här, säger hon.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida