Personalbrist ger underskott

Personalbrist ger underskott
Illustration: Istockphoto

Svårigheten att rekrytera sjuksköterskor är en huvudorsak till att landstingens vårdbudgetar spräcks.?

5 augusti 2015

Förra året blev vården dyrare än vad de allra flesta landsting hade räknat med i sin budget, särskilt inom akutsjukvården. Det beror framför allt på svårigheten att rekrytera sjuksköterskor till akutsjukhusen, anger landstingens ekonomidirektörer i Sveriges kommuner och landsting, SKL:s, årliga ekonomirapport. ?

— I det ingår stora utgifter för inhyrd personal, säger Annika Wallenskog, biträdande chefs­ekonom på SKL. ?

Ändå var det bara sju landsting eller regioner som totalt sett slutade året med underskott. Höjda skatter var en viktig orsak till att inte fler hade minussiffror. Skillnaden i hur landstingen klarade sin ekonomi var förra året större än på många år.

Här finns underskotten

  • Dalarna
  • Halland
  • Jämtland
  • Norrbotten
  • SkåneVästernorrland
    Västra Götaland

Källa: SKL Ekonomirapporten 2015

 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida