Rättsläkaren vidhåller att flickan dog av narkosläkemedel

Rättsläkaren Petra Råsten-Almqvist som obducerade den för tidigt födda flickan håller fast vid att hon dog av narkosläkemedlet tiopental som måste ha injicerats strax innan hon dog. När rättegången fortsatte i dag hördes också den norska rättsmedicinska experten.

Provtagningen och analyssvaren som visar att flickan hade skyhöga halter av tiopental i blodet har ifrågasatts av flera medicinska experter under tidigare rättegångsdagar.

Men Petra Råsten-Almqvist som utförde obduktionen hävdade vid förhören i dag att det var rätt att ta blod från lårvenen och att provet inte var kontaminerat med fettceller. Hon litar också på att de analyser som har gjorts vid Rättsmedicinalverket var riktiga.

”Tiopental dödsorsaken”

Rättsläkaren höll fast vid att dödsorsaken var tiopental i kombination med en hög dos morfin i nära anslutning till dödsfallet. Hon ansåg inte att så höga koncentrationer skulle kunna förklaras av att flickan fått tiopental vid ingrepp tidigare under vårdtiden på Astrid Lindgrens barnsjukhus.

– Jag kan inte veta, utifrån halten som finns i blodet, om man gett täta injektioner eller allt i ett svep, men den höga koncentrationen talar för att det måste ha varit i mycket nära anslutning till dödsfallet, man kan inte leva med det här, man dör inom några sekunder eller minuter, sade rättsläkaren i dagens förhör enligt Läkartidningens referat från rättegången.

Norsk expert hördes

På eftermiddagen förhördes den norska professorn i klinisk farmakologi Jørg Mørland som anlitades av Socialstyrelsens rättsliga råd för att granska de rättsmedicinska analyserna.

Frågorna handlade mycket om betydelsen av att flickan fått tiopental tidigare under vårdtiden och hur tillförlitliga Rättsmedicinalverkets analyser var. Jørg Mørland lämnade inga tvärsäkra svar, utan mycket handlade om hur olika värden ska tolkas och beräknas.

Hans tolkning var att den höga koncentrationen av tiopental tyder på att det kan ha tillförts efter att flickan dog.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida