Så fick de tillbaka arbetsglädjen

Så fick de tillbaka arbetsglädjen
– Det tog nog ett år innan arbetsgruppen började lite på den nya ledningen, säger sjuksköterskorna Kalle Monikander och Johanna Kepka vid akuten på Helsingborgs lasarett. Foto: André de Loistedt

Färändringen kom när de närmsta cheferna vid akutmottagningen i Helsingborg började lyssna på personalen.

När Vårdfokus besökte akuten på Helsingborgs lasarett för fyra år sedan var det kaos. Det största missnöjet riktades mot ledningsgruppen.

Folk sa upp sig på löpande band. Nyanställda som just hade lärts upp stod ofta inte ut mer än några få månader innan de sökte sig därifrån. Personalen kände sig inte sedda, cheferna lyssnade inte och tog inte tillvara på akutpersonalens erfarenheter och förslag till förbättringar.

Ny ledning förändrade allt

Sedan dess har mycket förändrats. Med en ny ledning, som enligt personalen lyssnar på deras idéer, har personalomsättningen minskat från cirka 20 procent under en 18-månadersperiod till omkring 6 procent i dag.

Detta trots att antalet patienter som sökt sig till akuten i Helsingborg sedan 2011 har ökat från 42 000 till 55 000 per år, utan att antalet platser har utökats.

Strax innan sommaren stängdes 30 vårdplatser på lasarettet, nyligen ytterligare 5. Så numera skickas patienterna till sjukhus över hela Skåne, eller till andra landsting.

Fortfarande kaotiskt

När Vårdfokus nyligen besökte avdelningen igen hade sjuksköterskorna Kalle Monikander och Johanna Kepka just gått på sitt morgonpass. De hade så mycket att göra att de knappt hann med det mest akuta.

I korridoren låg tolv patienter kvar som nattpersonalen inte hade hittat någon plats åt . Sex av patienterna ansvarade Kalle Monikander och Johanna Kepka för, samtidigt som tre nya patienter inom loppet av 14 minuter anlände med ambulans.

Då kom plötsligt de närmaste cheferna ut ur sina rum, delade ut mat och kaffe till patienterna, plockade undan på rummen och tömde alla överfulla papperskorgar.

Känner att ledningen bryr sig

– I dag har vi en ledning som månar om oss och involverar oss i utvecklingsarbetet på avdelningen. De är närvarande, ser oss och tar vårt parti, säger Kalle Monikander som får medhåll av Johanna Kepka.

Som exempel tar de när regionledningen i Skåne förra året beslutade att sjuksköterskor på speciellt tunga avdelningar skulle få ett generellt lönetillägg på 1 500 kronor i månaden. När verksamhetschefen fick reda på att Helsingborgsakuten inte fanns med på listan avbröt han sin semester och bokade snabbt in ett möte med de styrande, vilket ledde att även personalen på akuten i Helsingborg numera har detta tillägg.

– Det är sådant som känns bra. När man upplever att ens närmaste chefer verkligen månar om en och man märker att de kämpar för – och inte som tidigare – mot oss.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida