Sammanhållen vårdkedja gör äldre och sköra patienter nöjdare

Sammanhållen vårdkedja gör äldre och sköra patienter nöjdare
Två sjuksköterskor på Mölndals sjukhus akutmottagning ansvarar för att alla som är äldre än 80 år och som betecknas som sköra får en geriatrisk bedömning. Arkivbild: Mostphotos

Ett nytt sätt att arbeta gör sköra patienter över 80 år mer nöjda med vården. Det visar resultaten från ett projekt för akut omhändertagande av äldre på Mölndals sjukhus. Nu blir det permanent.

Projektet har gått under beteckningen Vårdkedja: från akutmottagning till eget boende.

För att skapa en mer sammanhållen vårdprocess för äldre patienter som söker akut vård och som har eget boende i Mölndal har akutmottagningen börjat samarbeta med slutenvårdsavdelningarna inom geriatrik och medicin, primärvården och den kommunala vården. 

Geriatrisk bedömning

På de patienter som är över 80 år och som bedöms vara sköra görs numera alltid en geriatrisk bedömning av en sjuksköterska på akutmottagningen.

Sjuksköterskan går igenom patientens nuvarande och kommande behov av information, omsorg och rehabilitering. Bedömningen skickas till kommunens vård- och stödsamordnare och till patientens vårdcentral.

­– Vi fångar upp patientkategorin genom screening. Ju tidigare vi gör det desto bättre, säger Louise Wettéus som är en av de två sjuksköterskorna som ansvarar för bedömningarna.

Projektet, som ingår i Vårdalinstitutets forskningsprogram Stöd till sårbara äldre – från prevention till palliation, har gett tydliga resultat. De äldre är mer nöjda med sin vård. Till exempel upplever de att de de kan bestämma mer själva, jämfört med dem som ingått i en en kontrollgrupp. Ett annat resultat är att de konsumerar mindre vård.

Känner sig sedda

– Största skillnaden är att patienterna känner sig sedda och vi har mer tid än förut att prata med dem om varför de egentligen söker vård, säger Louise Wettéus.

På Mölndals akutmottagning har redan beslut tagits om att metoden ska användas permanent där. Men så småningom är det enligt Louise Wettéus meningen att den ska införas i hela Västra Götalandsregionen.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida