Sjuksköterskor ska lotsa Helsingborgs akutpatienter till rätt nivå

Med en sjuksköterska från akuten och en från primärvården som tillsammans bedömer vårdbehovet ska patienten tas om hand effektivare.

Från mitten av mars kommer patienter som söker vård på akuten på Helsingborgs lasarett på kvällar och helger att tas emot och bedömas av två sjuksköterskor, den ena från primärvården och den andra från akutmottagningen.

Tillsammans gör de en första medicinsk bedömning om patienten ska slussas vidare in till akuten eller till  en nyskapad jourlinje i primärvården – Nya jouren – för vidare bedömning och behandling.

Gemensam mottagning

Hittillls har de helsingborgare som är listade på privata vårdcentraler haft en jour att gå till kvällar och helger. De som är listade på vårdcentraler som landstinget driver har gått till en annan. Nu bildar de en gemensam mottagning i anslutning till sjukhusakuten.

– Det här samarbetet mellan privat vård och landstingsvård är unikt. Totalt handlar det om fem privata och elva landstingsdrivna enheter som arbetar tillsammans med akutmottagningen, säger Lena Ek, divisionschef för primärvården i Skånevård Sund.

Ingen skillnad dagtid

Dagtid fungerar det som vanligt, patienterna går antingen till sin vårdcentral eller till akuten.

Kvällar och helger kan de ringa till sin vårdcentral som kopplar vidare till Nya jouren eller till akutens väntrum, berättar Lena Ek.

Nya jouren öppnar i mitten av mars och ska drivas i projektform i 18 månader.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida