offentlig ekonomi

SKL: Extrapengar från staten räcker inte

SKL: Extrapengar från staten räcker inte
- Det generella statsbidraget på tio miljarder behövs, men kommer inte att räcka till allt som utlovats av staten, säger SKL:s ordförande Lena Micko. Foto: SKL

Kommuner och landsting riskerar att gå 47 miljarder back fram till år 2020 med höjda skatter som följd. Det säger Sveriges kommuner och landsting i sin ekonomirapport.

5 oktober 2016

Ekonomirapporterna från arbetsgivarorganisationen Sveriges kommuner och landsting, SKL, brukar sällan vara någon munter läsning. För stora utgifter och för små intäkter är ett ständigt problem. Så även denna höst. Kommuner, landsting och regioner står inför tuffa utmaningar för att få ekonomin att gå ihop framöver, skriver SKL i rapporten.

– Regeringens tillskott på tio miljarder är välkommet, men för att möta utmaningarna krävs att staten ger bättre planeringsförutsättningar. Vi behöver samtidigt fortsätta att utveckla och effektivisera den egna verksamheten inom kommuner, landsting och regioner, säger Lena Micko, ordförande för Sveriges kommuner och landsting.

Fortsatta besparingar även om det kommer mer pengar således.

Om inget görs kommer kostnaderna att överstiga intäkterna med 47 miljarder fram till år 2020. Skattehöjningar blir då nödvändiga, enligt SKL.

De ökande kostnaderna finns framför allt inom vård, skola och omsorg och beror på en ny babyboom, flyktinginvandring och en kraftig ökning av antalet äldre.

För att kompensera för det vill SKL bland annat se höjda statsbidrag, att staten sätter in fler åtgärder för att nyanlända snabbt ska kunna få arbete och att det skapas fler platser på lärarutbildningen.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida