SKL: ”Sommaren fungerade bra”

Trots bemanningsproblem fungerade vården förhållandevis väl med god patientsäkerhet. Det skriver SKL i en första analys av sommarsituationen.

12 september 2014

SKL bygger sin uppfattning på en enkät till landsting och regioner.

– Det har varit ett ansträngt bemanningsläge på många håll. Bättre och tidigare planering och fantastiska insatser från vårdens personal har dock bidragit till att patientsäkerheten kunnat upprätthållas, säger Mats Eriksson, ordförande i SKL:s sjukvårdsdelegation, i ett pressmeddelande.

Enligt SKL har tidigare planering, flyttade semestrar, övertid, intag av pensionärer, extra introduktion för nyutexaminerade och uppskjuten verksamhet gjort att sommaren fungerat bra, trots svårigheter att få tag på vikarier. Fler semesterperioder och omfördelning av arbetsuppgifter mellan yrkesgrupper är andra exempel på åtgärder som landstingen och regionerna vidtog för att klara sommaren.

I en rad artiklar (se länk till höger) har Vårdfokus berättat om hur bland annat övertid, flyttade semestrar och ovana vikarier har påverkat vården och de anställdas arbetssituation. Vi har sökt Mats Eriksson men inte lyckats nå honom för en kommentar om hur han ser på det.

Vårdförbundet håller på med en egen sommarrapport som beräknas vara klar inom kort.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida