SKL: ”Vi ligger på så mycket vi kan”

Statsbidragen behöver höjas, säger en vice ordförande för Sveriges kommuner och landsting, SKL.

5 augusti 2015

Det behövs mer pengar för att landsting och kommuner ska klara av att bli attraktiva arbetsgivare, anser Anders Henriksson, socialdemokratisk vice ordförande för SKL. ?

— Vi måste klara finansieringsfrågan och ser behovet av höjda statsbidrag och arbetar på en rapport där vi beskriver den ekonomiska verkligheten för regeringen. Vi försöker ligga på så mycket vi kan, säger han.??

Agneta Jöhnk, chef på avdelningen för arbetsgivarpolitik på SKL, anser framför allt att sjuksköterskor och läkare gör fel saker. ?

— De tvingas lägga ner alldeles för mycket tid på administration, dokumentation, kartläggningar och utvärderingar. Jag tror att fler undersköterskor och vårdnära servicepersonal kan vara en lösning.

?Hon ser inte någon egentlig brist vare sig på sjuksköterskor eller läkare. Bara specialistsjuksköterskor finns det för få av, enligt Agneta Jöhnk.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida