it i vården

Snabb utveckling av digitala vårdtjänster

Snabb utveckling av digitala vårdtjänster
Allt fler landsting erbjuder nu patienterna digitala vårdbesök, där patienten via nätet kan prata med en läkare, sjuksköterska, barnmorska eller fysioterapeut. Arkivbild: Getty Images.

Det är inte bara privata vårdföretag som erbjuder patienterna vårdbesök via nätet. Fem landsting har nu startat egna digitala vårdtjänster och flera är på gång.

Det är framför allt patienter i storstäderna som använder sig av digitala läkarbesök och 90 procent av dem är under 50 år. Det visar en kartläggning som Socialstyrelsen har gjort.

Såväl landsting som privata aktörer erbjuder åtskilliga digitala vårdtjänster inom en rad olika områden – bland annat provtagning, undersökning och triagering. Tjänsterna genomförs genom exempelvis videosamtal, chatt och text-meddelanden, och det finns möjlighet att träffa bland annat läkare, barnmorska och fysioterapeut.

Fem landsting har egna etablerade digitala vårdtjänster som erbjuder videomöten med primärvården (se faktaruta under eller bredvid artikeln). I privat regi finns det sju etablerade företag med motsvarande tjänster, som används inom både offentligt och privat finansierad vård.

Snabb ökning

  • I april 2017 skedde drygt 13 000 digitala läkarbesök.
  • I april 2018 hade det ökat till 35 000.
  • Hudsjukdomar och infektioner är de vanligaste sökorsakerna.
  • Flest besök registreras mellan klockan 8 och 10 måndag-fredag.
  • Det är fler kvinnor än män som använder tjänsterna.

För de digitala vårdbesöken gäller samma lagar och regler som för övrig hälso- och sjukvård. Men landstingen tycker att det är svårare att följa upp kvaliteten på vården vid de digitala besöken. Kvalitetsuppföljningen bör därför ske på nationell nivå, föreslår Socialstyrelsen.

Vilken vård är lämplig?

– Det är också viktigt att se vad de digitala vårdtjänsterna har för påverkan på vårdsystemet i stort vad gäller bland annat prioriteringar och tillgänglighet, säger Olivia Wigzell, Socialstyrelsens generaldirektör, i ett pressmeddelande.

Kartläggning är en del av ett regeringsuppdrag som Socialstyrelsen ska redovisa senare i höst. Då ska man också ge rekommendationer för vilken typ av vård och behandling som lämpar sig att hantera via digitala vårdtjänster.

Fem landsting med digitala vårdtjänster

Allt fler landsting erbjuder egna tjänster med möjlighet till läkarbesök på distans
genom en mobilapplikation.

I Region Östergötland finns mobilapplikationen Digital Vårdcentral där patienten direkt kan boka tid för och genomföra läkarbesök via videokommunikation. Patienten rekommenderas söka för lindriga besvär som inte kräver fysisk undersökning, exempelvis urinvägsbesvär hos kvinnor, allergi, förkylning, hosta, hudbesvär och ögoninflammation. Dessutom erbjuder Region Östergötland digitala återbesök via video, exempelvis vid rehabilitering. Denna tjänst erbjuds både inom primärvård och specialistvård.

Mobilapplikationen Alltid Öppet används inom Stockholms läns landsting för bokning av digitala besök med läkare, sjuksköterskor eller för psykosocialt stöd. För närvarande är den anslutna vårdpersonalen baserad vid åtta vårdcentraler men framöver planeras alla vårdcentraler inom Stockholms läns sjukvårdsområde anslutas till tjänsten. Tjänsten är dock öppen för alla invånare i landstinget. Videomöten beskrivs som lämpliga för lindriga besvär där undersökning, provtagning eller uppföljning inte behövs.

I Landstinget Dalarna finns mobilapplikationen Min Vård som erbjuder videosamtal med läkare, fysioterapeut och ungdomsmottagning. Till appen finns en symtomlista för vanliga sökorsaker som lämpar sig för digitala vårdbesök bland annat allergi, förkylning, magbesvär och allmänna hälsofrågor.

Närhälsan Online heter mobilapplikationen som Västra Götalandsregionen använder sig av för bokning och genomförande av digitala läkarbesök. Patienten rekommenderas att söka för lindriga besvär som inte kräver regelbunden kontakt med vårdcentral, till exempel allergi, förkylning, hosta,
hudbesvär, magbesvär, huvudvärk och lättare psykiska besvär. Via den digitala tjänsten kan enklare sjukintyg utfärdas.

I Region Jönköpings län används applikationen Bra Liv nära där det går att boka digitala besök med läkare, fysioterapeut och sjuksköterska. Patienten kan söka för lindriga besvär som inte kräver regelbunden kontakt med den fysiska vården. De skriver ut sjukintyg.

Utöver de tjänster som landstingen beskriver som etablerade finns också flera tjänster under utveckling eller i pilotfas, exempelvis i Västerbotten, Kalmar och Kronoberg.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida