Södersjukhuset: ”Vi följde våra riktlinjer”

Södersjukhuset: ”Vi följde våra riktlinjer”
I början av sommaren förlorade Jenny de Araujo sina trillingar här på Södersjukhuset i Stockholm. Foto: Fotogruppen Södersjuklhuset

Sjukhuset hävdar att de följde sina riktlinjer när Jenny de Araujo Gomes trillingar avled. Men några skriftliga dokument vid högriskgraviditeter finns inte.

8 september 2015

Nu svarar Södersjukhuset på Vårdfokus rapportering tidigare i dag om 27-åriga Jenny de Araujo Gomes som väntade trillingar men förlorade sina barn när hon var inlagd för observation.

Eva Östlund, sektionschef vid obstetriken, säger att hon inte kan kommentera det enskilda fallet. Men generellt när det gäller högriskgraviditeter görs en bedömning när patienten kommer in till förlossningen.

– Då avlyssnar man fosterljuden och sedan görs en individuell bedömning av läkare om hur ofta fosterljuden ska kontrolleras, säger hon.

Hävdar att inga fel begåtts

Vårdfokus har läst den händelseanalys som sjukhuset har skrivit angående Jenny de Araujo Gomes. I den hävdar sjukhuset att inga fel har begåtts, att gällande riktlinjer och PM har följts. Men när vi ber om att få ta del av dessa riktlinjer, dokumenten som beskriver vad som gäller vid högriskgraviditeter som Jennys, går inte det.

– Det finns inga skriftliga rutiner utan det beror helt på vad patienten söker för, säger Eva Östlund.

Hur kan ni då slå fast i en händelseanalys att alla riktlinjer har följts?

– Läkaren gör en individuell bedömning och en planering hur ofta patienten ska kontrolleras. Trillinggraviditet innebär en ökad risk både för mamman och barnen. Även om man övervakar två eller tre gånger per dygn så kan det ske något plötsligt som gör att barnen dör. Det är jättesvårt, det kan ske på ett ögonblick, säger Eva Östlund.

Är inte det ett skäl till att ha extra tät övervakning i fall som Jennys?

– Jag kan bara säga att det bedöms från fall till fall beroende på risken och den bedömning som görs av läkare av hur ofta det ska övervakas, säger Eva Östlund.

En ökad risk

Hon kan inte svara på hur ofta det händer att ett foster eller ett barn plötsligt dör på förlossningen.

– Det är väldigt ovanligt men visst, det förekommer, säger Eva Östlund.

Var det som hände i Jennys fall ett scenario ni borde ha kunnat förutse?

– Vid flerbördsgraviditet finns det en ökad risk för intrauterin fosterdöd men riktigt hur stor den risken är kan jag inte svara på. Det är en ökad risk även om det finns en noggrann övervakning, säger Eva Östlund.

Lex Maria-anmäler inte i tid

När Vårdfokus kontaktade Södersjukhuset i augusti hade någon lex Maria-anmälan inte gjorts gällande Jenny de Araujo Gomes. När vi i dag kontaktade sjukhuset igen är beskedet att anmälan nu ska göras, trots att det gått mer än tre månader sedan händelsen. Det är en månad längre än vad Socialstyrelsens föreskrifter anger, enligt dem får det ta max två månader.

Nu visar det sig att Södersjukhuset interna riktlinjer innebär att man inte alltid klarar det.

Hur snart efter en händelse brukar ni lex Maria-anmäla?

– Först ska vår händelseanalys vara klar och enligt våra riktlinjer ska det utföras inom tre månader. Sedan ska chefsläkaren bedöma om en lex Maria-anmälan ska ske, säger Eva Östlund.

Sker det ofta att lex Maria drar ut på tiden?

– Ja, det tar ofta tid att göra händelseanalysen eftersom både personal och patienter ska intervjuas. Det tar ofta tid.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida