Sommarkaoset 2013. Så är läget inför midsommar

Sommarkaoset 2013. Så är läget inför midsommar
För sjukvårdspersonal ser sommaren 2013 ut att bli en av de tuffaste på länge. Arkivbild: Colourbox

Vårdfokus har tagit tempen på vårdens semesterplanering när högsommaren står för dörren. Bara på de sju regionsjukhusen fattas 475 sjuksköterskor och 1 650 vårdplatser stängs.

Mitt i alla längtan efter lata, varma dagar känner många i vården en bävan inför att gå till jobbet. I år varnar Vårdförbundet för att sommarkaoset verkar bli värre än vanligt. Vårdfokus har gjort en sammanställning av läget på landets sju regionsjukhus. Här är listan, från norr till söder.

Norrlands universitetssjukhus: Tar in fler som städar

I Umeå saknas för närvarande ett tiotal sjuksköterskor och barnmorskor. Undantaget någon enstaka vecka har behovet av biomedicinska analytiker och röntgenssjuksköterskor löst sig.

Sjukhuset planerar att hålla färre vårdplatser öppna än föregående år. Omkring 470 platser väntas vara tillgängliga jämfört med 489 under förra sommaren. Vid full kapacitet har Norrlands universitetssjukhus möjlighet att ta emot 660 patienter.

Inför sommaren har ledningen bland annat förstärkt service och städ för att frigöra personal. Rekryteringen av personal påbörjades även tidigare än föregående år.

Också i Umeå har sjuksköterskor erbjudits bonus för att flytta sin semester till hösten. 12 000 kronor per semestervecka är det sagt.  Beordringar har inte ingått som en aktiv lösning inför sommarplaneringen. 

Foto: Jan Lindmark
Enligt verksamhetschefen i Västerbottens läns landsting, Ann-Christin Sundberg, är läget ovisst inför semestern. Foto: Jan Lindmark

– Som det är nu har vi bemanning utifrån någon typ utav normalläge. Det kan gå bra, men det kan också bli en väldigt tung sommar. Det återstår att se, säger Ann-Christin Sundberg, verksamhetsområdeschef i Västerbottens läns landsting.

 

Akademiska sjukhuset: Extrapersonal får skriva ut patienter

Enligt sjuhuset är situationen besvärligare än vanligt. Ungefär 100 sjuksköterskor saknas. På barnmorskesidan ser alla pass ut att vara täckta, men enligt chefsläkaren Bengt Sandén är systemet bräckligt och det finns inget luft i planeringen. Behovet av röntgensjuksköterskor och biomedicinska analytiker är täckta.

Omkring 300 vårdplatser, det vill säga 50 fler än förra sommaren, kommer att behöva stängas.
Åtgärder som planeras är bland annat extrainsatt personal som ska ta hand om vårdplanering och utskrivning av färdigbehandlade patienter, särskilda snabbspår på akuten  samt förstärkt biomedicinskt labb.

Sjukhuset har för närvarande inga planer på att avbryta semestrar med beordringar. Men man utesluter det heller inte helt.

Sjuksköterskor som frivilligt flyttar en semestervecka får en bonus på 10 000 kronor. För att täcka upp ett pass får man 2 000 kronor. Men då krävs att man ställer upp planerat. Vid spontana inringningar gäller inte bonusarna.

 

Örebros universitetssjukhus: Behöver inte locka med bonusar

Örebro ser ut att vara det regionsjukhus som klarat sommarplaneringen bäst. Man stänger 150 vårdplatser och åtta av totalt 18 operationssalar. Ett läge som är jämförbart med föregående år.

Enligt HR-chefen Åsa Thor Gustafsson hade man önskat cirka 15 fler sjuksköterskor. Behovet av biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och barnmorskor täcks upp internt. Att använda sig av beordringar eller förflyttningsbonusar har inte varit nödvändigt.

Foto: Örebro läns landsting
Personalen behöver sin semester, anser HR chef Åsa Thor Gustafsson i Örebro. 

– Vi har jobbat med rekryteringen väldigt strukturerat och därför inte sett behovet av sådana lösningarna. Vi tycker det är viktigt att vår personal får sin semester, säger Åsa Thor Gustavsson.

 

Karolinska universitetssjukhuset: Rehabplatser ska avlasta

För närvarande saknas mellan 130-150 sjuksköterskor. Vad gäller barnmorskor, biomedicinska analytiker samt röntgensjuksköterskor finns ingen nämnvärd brist, enligt chefsläkaren på avdelningen kvalitet- och patientsäkerhet, Gunnar Öhlén.

För att minska trycket på Karolinska har Stockholms läns landsting upphandlat extra vårdplatser, bland annat för patienter med rehabiliteringsbehov. Detta möjliggör 15-20 extra vårdplatser veckorna efter midsommar. Trots detta kommer runt 130 vårdplatser att vara stängda.

Karolinska erbjuder alla sjuksköterskor bonus om de skjuter på sin semester. 8 000 kronor för en flyttad semestervecka, 15 000 för två veckor. Därtill kan man få ersättningar för extrapass.
Beordringar kan i akuta lägen bli aktuellt. Men det har inte diskuterats aktivt som en del av sommarplaneringen, försäkrar Gunnar Öhlén.

Foto: Medicinsk bild
Sommaren 2013 blir tuff, det säger Gunnar Öhlén, chefsläkare på Karolinska, till Vårdfokus. Foto: Medicinsk bild.

– Den här sommaren kommer att bli en utmaning. Men vi ska komma ihåg att vi har en fantastisk produktionskapacitet. Vi kommer att ha 900 vårdplatser i gång och genomföra 500-600 operationer i veckan, säger Gunnar Öhlén.

 

Linköpings universitetssjukhus: Vikarier får introduktion

Situationen i Linköping är svår precis som förra året. Exakt hur många sjuksköterskevikarier som fattas är oklart men behovet är stort, framför allt inom den kirurgiska sjukvården. På akutmottagningen, som var rejält tillbakapressad 2012, ser läget bättre ut. Personalbristen gäller endast sjuksköterskor inte röntgensjuksköterskor, biomedicinska analytiker eller barnmorskor.

Av totalt 600 disponibla vårdplatser kommer ett hundratal att stängas. Enligt nuvarande prognos blir det cirka tio färre platser under veckorna 29-33 i år jämfört med 2012.

För att lösa sommaren så smärtfritt som möjligt har Linköping bland annat satsat på tidigare rekrytering, introduktion för allmänsjuksköterskor, samarbete över klinikgränserna samt ersättning vid frivillig flytt av semestervecka. För en flyttad semestervecka ges 6 000 kronor i kompensation.

Beordring är något som man i högsta grad försöker undvika. Hotas patientsäkerheten kan det dock bli aktuellt, meddelar HR chefen Mats Uddin.

 

Sahlgrenska universitetssjukhuset: Hoppas fler snabbspår ska hjälpa

Sjukhuset har tidigare gått ut med att man saknar omkring 100 sjuksköterskor och cirka 15 barnmorskor. På medicinakuten vid Mölndals sjukhus fattas över 20 sjuksköterskor och den hålls därför stängd ända till september, elva veckor. Personalen beskriver situationen som krisartad.
– Det är en förfärlig situation och vi är oroliga. Medlemmar måste jobba dubbla pass, blir inringda, och behöver nagga på semestern. De får betala med sin egen hälsa, säger Elisabeth Flygare, förtroendevald för Vårdförbundet.

Sahlgrenska, som i normala fall har en kapacitet på 2 000 vårdplatser, stänger under sommaren 700 platser. I förhållande till förra sommaren är det plus minus noll, men då ska man räkna in stängningen av akuten i Mölndal.

För att tackla problemen har Sahlgrenska bland annat anlitat bemanningsföretag. HR ledningen har fortlöpande avstämningar för att säkerställa bemanningen. Snabbspår öppnas på akutmottagningen för strokepatienter, höftfrakturpatienter och medicinskt stabila. Direktinläggningarna ska gå till Mölndal för att slippa sekundärtransporter.

Man erbjuder också 5 000 kronor per vecka för sjuksköterskor som flyttar sin semester efter juni-augusti. Detta gäller först och främst inom ambulans, rättspsykiatri och barnsjukvård. 100 kronor extra i timmen betalas även ut på de avdelningar där situationen är svår.

Beordringar ses som ett sista alternativ, säger HR ansvariga på Sahlgrenska till Vårdfokus.

 

Skånes universitetssjukhus: Satte tidsgräns för bonus

Av det totala behovet på 350 sjuksköterskevikarier saknas i dag omkring 100 tjänster. Det finns även en viss brist på barnmorskor, mellan 10 till 15 stycken. Bemanningsläget för biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor är stabilt.

Därutöver saknar Helsingborgs lasarett 30-50 sjuksköterskor, Lasarettet i Ystad åtta, Centralsjukhuset Kristianstad sex, Ängelholms sjukhus fyra och Hässleholm tre till fyra.

Cirka 80 vårdplatser fattas just nu för att SUS ska komma upp i samma nivåer som förra året. Målet är att få till ytterligare 30 platser. Om detta lyckas landar man på runt 50 vårdplatser färre än förra året.

För att klara detta effektiviserar många enheter med hjälp av sammanslagningar och omflyttningar. Under hela sommaren hålls täta möten mellan lednings- och nyckelfunktioner på sjukhuset.

Sommarbonusar har erbjudits personal som flyttar på sina semestrar. Ledningen betalar 5 000 kronor extra per flyttad vecka samt 100 kronor extra per inhoppad timme. Erbjudandet gäller dock endast för dem som anmält sig före fredagen den 14 juni, därefter kommer man att beordra in personal och betala ordinarie ersättning.

– Rena utpressningen, kommenterar Mats Runsten, ordföranden i Vårdförbundet Skåne, SUS beordringsstrategi.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida