Status påverkar förändringsoro

5 maj 2010

Privatisering och bolagisering av akutsjukhus påverkar trivseln på arbetet. Särskilt bland sjuksköterskor och kvinnliga läkare. Helena Falkenberg, forskare vid psykologiska institutionen på Stockholms universitet, har undersökt hur olika yrkesgrupper i vården trivs före och efter stora organisationsförändringar. En slutsats är att social status hänger samman med förmågan att hantera förändringar. Efter en bolagisering påverkades trivseln bland manliga läkare knappast alls, medan kvinnliga läkare på samma sjukhus rapporterade mindre sammanhållning, lägre engagemang och mer ohälsa.?

— Tidigare forskning visar att kvinnliga läkare värderas lägre och har andra förväntningar på sig både från personal och från patienter, säger Helena Falkenberg.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida