Stockholm. Landstinget får böta för överbeläggningar

Att det inte finns tillräckligt med vårdplatser på Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge får nu landstinget i Stockholm böta 500 000 kronor för.?

Efter flera oanmälda inspektioner, som visade att patienternas säkerhet riskerades på grund av vårdplatsbristen, ställde Socialstyrelsen krav. Åtgärder skulle vidtas och redovisas senast den 1 december förra året. I mars vände sig Socialstyrelsen till förvaltningsrätten i Stockholm och begärde att vitet skulle dömas ut, eftersom man ansåg att landstinget inte hade vidtagit tillräckliga åtgärder. Nu har domstolen slagit fast vitet på en halv miljon kronor.?

— Det sänder en viktig signal till andra landsting runt om i landet. Patienternas säkerhet får aldrig riskeras på det sätt som skett i det här fallet, säger Socialstyrelsens generaldirektör Lars-Erik Holm. ?

På grund av platsbristen hade många patienter utlokaliserats till vårdavdelningar som saknade den specialitet som patienterna behandlas för. Riskbedömningar gjordes inte innan utlokaliseringarna och inte heller kontroller av om personalen hade rätt kompetens för att ta hand om patienterna.?

Svante Baehrendtz, chefs­läkare vid sjukhuset, säger till TT att böteslappen var väntad, men att det inte löser problemen med överbeläggningar och bristen på vårdplatser.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida