Sundsvall: Privat vårdcentral följer inte reglerna – men inget händer

Sundsvall: Privat vårdcentral följer inte reglerna – men inget händer
Åsa Holgersson anser att det behövs bättre uppföljning för hur vårdcentralerna följer reglerna.

Enligt reglerna för vårdvalet i Västernorrland ska en övervägande del av sjuksköterskorna på vårdcentralerna ha distriktssköterskekompetens. Men trots att Vårdförbundets Åsa Holgersson länge påtalat att en privat vårdcentral i Sundsvall inte följer reglerna så händer inget.

21 december 2011

Vårdcentralen, som är verksam i centrala Sundsvall, har sju sjuksköterskor, men bara två har distriktssköterskekompetens.

Det strider mot de regler som landstinget i Västernorrland har satt upp för primärvårdscentraler som vill etablera sig inom det fria vårdvalet. Där sägs att ”övervägande delen av de verksamma läkarna ska ha specialistkompetens i allmänmedicin, likväl ska sjuksköterskorna ha distriktssköterskekompetens i motsvarande omfattning”.

Åsa Holgersson, styrelseledamot för Vårdförbundet i Västernorrland är upprörd över att det inte sker någon kontroll av att reglerna följs.

– Redan för ett år sedan påtalade jag detta för chefen för beställarenheten, Markus Kallioinen och frågade vad man gör åt det. Men jag fick bara ett luddigt svar om att han tar för givet att alla följer reglerna, säger hon.

När Vårdfokus ringer upp Markus Kallioinen säger han att frågan har varit på tapeten, men att han inte minns om han vidtog några åtgärder när han fick informationen från Vårdförbundet.

– Men vi har omfattande uppföljningar med 60-70 variabler och frågan om personal är en av dem, säger Markus Kallioinen.

Åsa Holgersson tycker att det är märkligt att inget har hänt trots att det var så lång tid sedan hon påtalade att vårdcentralen inte följer de uppsatta reglerna.

– De får bara fortsätta, varför ska vi då ha en regelbok?

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida