Svårt sjuka barn kämpar om utrymmet på barnintensiven i Lund

Svårt sjuka barn kämpar om utrymmet på barnintensiven i Lund
Hans tvååringen överlevde, men nu anmäler pappan Region Skåne till Socialstyrelsen. Arkivbild: Colourbox

Platsbrist gör att omkring 50 sjuka barn per år får nej när andra sjukhus i Skåne vill skicka dem vidare till barnintensiven i Lund. ”Sjukvårdspersonalen sätts i en oacceptabel sits”, anser en förälder som nu anmält Region Skåne till Socialstyrelsen.

Pappan berättar i anmälan hur hans tvååriga pojke plötsligt får svårt att andas sent en fredagskväll i maj. Tvååringen hämtas i ambulans och körs till intensivvårdsavdelningen på Helsingborgs lasarett. Läkarna försöker snabbt skicka barnet vidare till specialisterna på barnintensiven i Lund, men där är det fullt.

Ringer och ringer

”Läkarna på IVA i Helsingborg gör allt de kan för att hålla barnet vid liv. De ringer upprepade gånger till Lund och ber om hjälp. Stundvis går de med telefonen i handen, talande med läkare i Lund och försöker justera respiratorn så att det motsvarar värdena ett barn ska ha. De saknar helt vana att behandla barn och ser jättespända ut”, skriver pappan till Socialstyrelsen.

Han beskriver hur tillståndet för sonen förvärras och hur läkarna i Helsingborg desperat fortsätter att ringa till Lund. Natten till söndagen får pojken en plats på barnintensiven. Hans värden förbättras snabbt med rätt vård och utrustning anpassad för barn, skriver pappan. Efter några dagar tas respiratorn bort och tvååringen tillfrisknar efter några veckor.

Platser saknas

Vad som hänt i det här enskilda fallet kan inte Per Westrin, sektionschef för banhjärtcentrum där barnintensiven ingår, kommentera. Att barnintensiven får konsultera per telefon är inget ovanligt och ett barns stegvisa tillfrisknande kan vara ett naturligt förlopp, säger han. Men samtidigt bekräftar Per Westrin att barnintensiven i Lund får säga nej till många barn som skulle behöva specialistvård.

– Det är vardag för oss. De sista åren har vi fått neka minst 50 barn per år, men då ingår även inställda operationer, säger han.

Platser används inte

Egentligen finns det utrymme för 12 platser på avdelningen. Men personalresurserna räcker bara till sju platser på vardagar och sex platser på helgerna. Vid månadsskiftet räknar Per Westrin med att kunna utöka till åtta platser på vardagarna.

Precis som många andra intensivvårdavdelningar har barnintensiven i Lund svårt att få andra avdelningar att ta över deras vårdkrävande patienter när de inte längre behöver intensivvård. Barn blir kvar för länge på avdelningen och tar upp plats från dem som skulle behöva den specialiserade intensivvården bättre.

Kompetensen minskat

 Per Westrin upplever också att kompetensen ute i regionen att vårda svårt sjuka barn minskat.

– Under åren som jag har jobbat med detta har jag sett hur resurserna blivit mindre och mindre för andra. Den kunskap man skalar bort gäller ofta barn. Då blir det ett hårdare tryck på barnintensiven.

– För 15-20 år sedan fick vi aldrig frågor om att ta hand om barn med andningsproblem från Helsingborg. Man tunnar ut kompetensen och koncentrerar den, säger han.

Enligt Per Westrins uppskattning skulle barnintensiven behöva 11 platser för att kunna möta rimliga toppar. Det är just detta pappan efterfrågar i sin anmälan till Socialstyrelsen: Fler platser på barnintensiven i Lund eller högre kompetens bland personalen på regionens mindre sjukhus om hur man vårdar akut sjuka barn.

Kritik mot regionen

Som det fungerar nu sätts sjukvårdspersonalen i en oacceptabel sits, enligt pappan. I sin anmälan skriver han att ”Läkare och övrig personal sätts i den obekväma situationen att behöva behandla barn utan tillgång till anpassad utrustning och utan vana på området”.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida