Äldreomsorgsutredningen

Viktig myndighet säger nej till legitimation för undersköterskor

Viktig myndighet säger nej till legitimation för undersköterskor
Förslaget om legitimation för undersköterskor får både ris och ros. Bild: Mostphotos

Socialstyrelsen är emot förslaget att ge undersköterskor legitimation. Vårdförbundet är tveksamt och ifrågasättande, medan fackförbundet Kommunal är positivt.

2 oktober 2017

Förslaget om att införa legitimation för undersköterskor kommer från äldreomsorgsutredningen, som presenterades i våras. Det var ett av den stora utredningens många förslag. Nu har remissvaren kommit in.

Vårdförbundet instämmer i utredarens slutsats att yrkeskompetensen inom äldreomsorgen behöver höjas. Men förbundet är tveksamt till att införa legitimation för undersköterskor.

Treårig högskoleutbildning

Förbundet konstaterar att det fram tills nu har ställts krav på minst treårig högskoleutbildning för att ett yrke ska legitimeras i Sverige. Andra kriterier som vägts in för legitimation är patientsäkerhet, yrkesrollens innehåll och internationella förhållanden.

Förbundet skriver i remissvaret: ”Att höja ett yrkes status och därigenom öka attraktiviteten i yrket har inte tidigare varit något skäl för att legitimera ett yrke och det är tveksamt om det ska vara det i framtiden.”

Vårdförbundet anser det däremot angeläget att undersköterskeutbildningarna samordnas och regleras nationellt, och håller med en tidigare utredning om att Socialstyrelsen skulle kunna fastställa kompetenskrav för undersköterskor.

Kan bli färre undersköterskor

Den tunga remissinstansen Socialstyrelsen säger nej till förslaget om legitimation. TT rapporterar att myndigheten i sitt remissvar skriver att utredningen inte visat hur en yrkeslegitimation för undersköterskor skulle bidra till ökad tillgång på personal. Tvärtom skulle formella kompetenskrav kunna få till följd att färre skulle vara behöriga att arbeta som undersköterska.

Arbetsgivarorganisationen Sveriges kommuner och landsting, SKL, kommenterar inte frågan i sitt remissvar, medan de privata Vårdföretagarna tycker att frågan behöver analyseras på djupet först och saknar andra förslag i utredningen på hur undersköterskeyrket kan göras mer attraktivt, enligt TT.

Undersköterskornas fackförbund, Kommunal, säger som väntat ja till en legitimation. Den skulle enligt förbundet tydliggöra kompetenskrav och befästa undersköterskans yrkesroll.

Saknar förslag om sjuksköterskor

Vårdförbundet anser vidare i remissvaret att det är förvånande att utredaren inte lägger fram några förslag om hur man ska säkra sjuksköterskekompetensen, trots att utredaren är tydlig med att det krävs utökad närvaro av sjuksköterskor i vårdarbetet med äldre personer.

På grund av svårighetsgraden i äldreomsorg och hemsjukvård ser Vårdförbundet ett stort behov av specialistutbildade sjuksköterskor i olika inriktningar, som vård av äldre, cancervård, distriktssköterskor och psykiatri.

 

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida