Utredning vill ha mer mångfald i vården

Mångfalden inom vård och omsorg bör öka. Det sägs i en ny utredning som presenterades i dag. Men hur det ska gå till framgår inte.

Tanken med utredningen, tillsatt av den gamla socialdemokratiska regeringen, var dels att till våren 2007 kartlägga omfattningen av samt villkor och hinder för privat verksamhet, dels att våren 2008 komma med förslag till författningsändringar.

Nu blir det inte så. Den nya regeringen beslutade för bara en månad sedan att utredningen enbart skulle göra kartläggningen samt komma med exempel på befintlig verksamhet och att det arbetet skulle vara klart nu i juni.

Därför finns det inga konkreta förslag för att öka mångfalden. Frånsett idén om en vårdpeng liknande skolpengen och att den drygt tio år gamla lagen om offentlig upphandling antingen bör ändras eller tillämpas på annat sätt.

– Den lagen är ett stort hinder för små företag. Dels är reglerna svåra, dels kostar det mycket pengar, sa utredaren Inger Schörling.

I dag står privata företag och entreprenörer för cirka femton procent av verksamheten, men det är ett fåtal stora företag som står för det allra mesta.

Den kartläggning som nu gjorts pekar på flera viktiga frågor och problem, bland annat:

* Kontinuiteten. Många får entreprenad under till exempel tre år. Sedan måste en ny ansökan lämnas in, något som både tar tid och kostar. Företrädare för små privata företag hävdar att många därför inte vågar starta verksamheter och att det leder till att de stora företagen tar över i stället. Oron för att vad som ska hända när den första perioden tar slut skapar också otrygghet bland de anställda.

* Finansieringen. Små företag eller de som vill starta företag har svårt att få lån. Bankerna är inte alltid villiga att låna ut pengar till verksamhet som känns osäker. Något som också det gynnar storföretagen.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida