Vägledning från SKL

Arbetsgivarorganisationen Sveriges kommuner och landsting, SKL, har anammat Vårdförbundets syn: att arbetsmiljö och patientsäkerhet hänger samman. För ökad samsyn har SKL tagit fram en broschyr med vägledning om uppföljningar, riskbedömningar, åtgärder, handlingsplaner, att utreda och anmäla. ? Beställ broschyren:korta.nu/nin3i

31 juli 2013
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida