Vårdbilden. Vårdcentralen Visby Söder, 21 augusti 2009

Vårdbilden. Vårdcentralen Visby Söder, 21 augusti 2009

”Sex minuter per patient som ringer. Tre inkommande linjer, plus mobilen för akuta samtal — så det kan bli körigt”, berättar Tina Persson distriktssköterska vid vårdcentralen Visby söder.?

Tina jobbar även utanför vårdcentralen med äldre, de svagaste och ibland multisjuka. Vid hembesök får hon också ta hand om oron hos anhöriga. ?

Själv oroas hon över den som hon uppfattar dåliga kunskapen hos politiker på Gotland.?

— De verkar så läkarfixerade och ointresserade av hemsjukvården i sina beslut.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida