Vårdförbundsmedlemmar kan tvingas förhandla sitt eget pensionsavtal

SKL har sagt upp pensionsavtalet för anställda i landsting, regioner och kommuner och hittills valt att inte förlänga det under den tid ett nytt avtal förhandlas fram. Utan en kollektivavtalad tjänstepension måste varje enskild medlem i Vårdförbundet som anställs efter årsskiftet få pensionsbestämmelserna inskrivna i sitt anställningsavtal, annars har de inget avtal alls.

Praxis vid förhandlingar är att det gamla avtalet förlängs medan ett nytt förhandlas fram, men SKL, Sveriges kommuner och landsting, har valt att inte göra så.

Praxis att förlänga avtal

Samtidigt med uppsägningen har SKL lämnat ett förslag på ett nytt, helt avgiftsbestämt pensionsavtal och rekommenderar sina medlemmar kommunerna, landstingen och Pactabolagen att från den första januari tillämpa de riktlinjerna för varje nyanställd medarbetare.

– Att förlänga avtalet tills ett nytt är framförhandlat är praxis när det gäller den här sortens komplicerade avtal. Att inte göra det är oerhört provocerande, säger Kerstin Persson, förhandlingschef på Vårdförbundet.

Vårdförbundet är med i de offentliganställdas förhandlingsråd, OFR, som inledde förhandlingar med SKL om ett nytt pensionsavtal den 23 november.

Press på de fackliga parterna

– Syftet med att inte förlänga avtalet och utspelet med rekommendationen att tillämpa de ensidiga riktlinjerna är att pressa de fackliga parterna att snabbt förhandla fram ett nytt pensionssystem som är helt avgiftsbestämt, säger Kerstin Persson.

Om inte det avtal som nu gäller förlängs har kommuner och landsting inget avtal för tjänstepension att följa efter den 31 december. SKL råder sina medlemmar att anta riktlinjerna genom beslut i styrelse.

– Vi får information om att riktlinjerna hamnar i samverkansgrupper hos de lokala arbetsgivarna och rekommenderar våra lokala förtroendevalda att inte delta i sådana överenskommelser eftersom de är ensidigt framtagna. Det är inget partsgemensamt kollektivavtal. Vi rekommenderar de av våra medlemmar som anställs eller omregleras att hävda att pensionsavtalet KAP-KL ska gälla.

Nytt pensionsavtal under nästa år

Något nytt avtal kommer inte att hinna förhandlas fram till årsskiftet.

– Jag vill inte förhandla via media. Vi har bra förhandlingar i gång och vår ambition är att vi har ett nytt avtal under nästa år med goda lösningar för både kommunerna, landstingen, Pactabolagen och de anställda, säger Petter Skogar, förhandlingschef på SKL, då Vårdfokus ber om en kommentar.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida