Vårdföretagarna ger Carema grönt ljus

Carema care får fortsatt förtroende från Vårdföretagarna. En oberoende granskning som arbetsgivarorganisationen låtit göra konstaterar att äldrevården i Sverige har stora generella problem som inte är unika för företaget.

I december 2011 inledde Vårdföretagarna sin etiska granskning av Carema care med anledning av vad som framkom i den intensiva mediala uppmärksamheten. Vårdföretagarnas etikråd fick i uppgift att granska Carema  utifrån två frågor:

  • Kan Vårdföretagarna ha fortsatt förtroende för Carema cares ledning?
  • Kan ledningen styra företaget på ett sådant sätt att verksamheterna ges förutsättningar för att ge de äldre vård och omsorg enligt Vårdföretagarnas etiska riktlinjer?

I sina slutsatser konstaterar etikrådet att äldrevården i Sverige har stora generella problem som inte är unika för Carema care. Rådet anser i sin bedömning att Carema öppet och förbehållslöst redovisat allt om företagets verksamhet och hantering av personal och kvalitetsfrågor.

I utlåtandet sägs också att Carema care visat både vilja och handlingskraft för att få ledningens intentioner och värderingar på plats i den konkreta omsorgen.

Carema care har tagit emot Vårdföretagarnas granskning med stor tillförsikt. Företaget anser att rapporten pekar på problem som genomsyrar omsorgen i stort och borde också innebära ett uppvaknande för hela branschen.

– Arbetet med att sjösätta de åtgärder som behövs för att lyfta kvaliteten har jag redan initierat i företaget och vi jobbar fokuserat för att säkerställa att vidtagna kvalitetshöjande åtgärder når alla delar av organisationen samt att de efterföljs. Vi ska bli bäst på att leverera god omsorg i Sverige, säger Carmea cares vd Carl Gyllfors.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida