VÅRDKVALITET. Nytt granskande institut väcker debatt

Vårdförbundet välkomnar regeringens planer på att skapa en oberoende granskningsfunktion för hälso- och sjukvården. Socialstyrelsen säger blankt nej.

Institutet är tänkt att bli en ny statlig myndighet som ska följa upp, utvärdera och redovisa olika förhållanden inom vården och socialtjänsten. Den ska primärt vända sig till medborgarna och underlätta val av vård utifrån kvalitet och effektivitet.?

Tanken är att institutet först ska rikta in sig mot vården, socialtjänsten ska komma senare. Men äldrevård och äldreomsorg bedrivs ofta inom en och samma enhet, utförs av samma personer och omfattar samma medborgare. Därför anser Vårdförbundet att äldreomsorgen ska ingå i uppdraget redan från början.?

Det nya institutet ska enligt socialdepartementets förslag i huvudsak ha fyra uppgifter:?

  • Följa upp och utvärdera.?
  • Beskriva och göra jämförande analyser av kvaliteten på olika vårdenheter.?
  • Kommunicera resultaten med patienter och medborgare.?
  • Stå för modell- och metodutveckling.??

Vårdförbundet anser att det i princip räcker med de två första uppgifterna. Risken är annars att institutet inte mäktar med uppdraget. Även skl, Sveriges kommuner och landsting, tycker att det räcker med de två första uppgifterna, men av andra skäl. ?

Enligt förslaget ska det nya institutet på sikt bli huvudman för dagens nationella kvalitetsregister och ta över de register som i dag hör till Epidemiologiskt centrum vid Socialstyrelsen. Detta ställer sig Vårdförbundet ytterst tveksamt till.?

– En oberoende granskningsfunktion ska inte förvalta någonting åt vården. Dessutom anser vi att drivkraften blir bättre om registren drivs av professionerna, säger Vårdförbundets ordförande, Anna-Karin Eklund.

Socialstyrelsen anser att en ny myndighet inom hälso- och sjukvårdsområdet snarare skulle förvärra än förenkla gränsdragningsproblemen mellan olika myndigheter.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida