”Vårdval Stockholm riskerar att bli orättvist och ineffektivt”

Vårdförbundets ordförande Anna-Karin Eklund tar klar ställlning mot Vårdval Stockholm i en debattartikel i dagens Svenska Dagbladet tillsammans med riksdagsledamoten Ylva Johansson (s), före detta vård- och äldreomsorgsminister.

Den vårdvalsmodell som nu införs i Stockholm riskerar att göra vården både orättvis och ineffektiv, skriver de två. De exemplifierar med att barnavårdscentraler läggs ner i invandrartäta förorter samtidigt som innerstaden får ett överflöd av läkare.

De föreslår i stället att hemsjukvården prioriteras med nya resurser och samordnas med kommunens omsorg under gemensamt huvudmannaskap.

För att berika vården och omsorgen är det bra att olika yrkesgrupper och ideella organisationer får möjlighet att etablera sig, skriver de, men dagens regler om upphandling av vården skapar problem. I kombination med nuvarande organisation får de stora vårdbolagen fördelar som motverkar en verklig mångfald.

Efterlyser certifiering

Högre krav än i dag bör ställas på kvalitet i vården, skriver de och föreslår en nationell certifiering för både offentliga och privata vårdgivare.

I debattartikeln säger de också att bristen på specialistutbildade sjuksköterskor, särskilt inom akutsjukvården, är skriande och hotar patientsäkerheten. På tio år har antalet specialistutbildade sjuksköterskor minskat med 5 576. Inom landstingen är det bland operationssjuksköterskor, intensivvårdsjuksköterskor och psykiatrisjuksköterskor som bristen är störst.  

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida