akutvård

Ökat tryck på akuten kan bero på att patienterna hänvisas dit

Ökat tryck på akuten kan bero på att patienterna hänvisas dit
Akutbesöken har ökat kraftigt i hela landet. Arkivbild: Mostphotos

En ny studie visar att många patienter som kommer till akuten har blivit hänvisade dit efter kontakt med vårdcentral eller 1177.

Det har ibland sagts att det är patienterna själva som väljer att uppsöka akuten oftare nu än förr. Men en studie som gjorts vid akutmottagningen på Universitetssjukhuset i Örebro visar att endast 20 procent av patienterna kommer dit på eget initiativ.

I Örebro ökade befolkningen med 6,4 procent mellan 2009 och 2014. Under samma period ökade antalet besök på akuten med 21,1 procent. Studien gjordes för att försöka besvara frågan varför besöken ökar så mycket mer jämfört med befolkningsökningen.

En tredjedel kom med ambulans

Under en dryg månad tillfrågades alla patienter om de varit i kontakt med sjukvården på något sätt före besöket på akuten. Det visade sig att 80 procent hade det, medan 20 procent kom på eget initiativ.

  • Bland de 80 procent som blivit hänvisade till akuten kom 32 procent med ambulans.
  • Drygt 20 procent hade blivit hänvisade till akuten efter att ha ringt 1177.
  • Omkring 17 procent kom via remiss eller hänvisning från vårdcentral.
  • Övriga hade blivit hänvisade från andra delar av universitetssjukhuset eller kom för återbesök.

Mer forskning behövs

Forskarna bakom studien påpekar att det verkar främst vara olika typer av hänvisningar som genererar patientflödet till akutmottagningen, snarare än patienternas eget initiativ. Men eftersom studien är relativt liten och bortfallet uppgick till en tredjedel av alla patientbesök vill de framför allt se fler studier som undersöker orsaken till att patienter uppsöker akuten för att man ska kunna hantera den ökande patienttillströmningen bättre.

Studien har publicerats i Läkartidningen.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida