Värmland inför lika namnskyltar för vårdpersonal

Värmland inför lika namnskyltar för vårdpersonal
Vanlig syn bland kollegorna? Värmland inför både för- och efternamn på skylten.

Alla ska ha både för- och efternamn, samt yrket på skylten. Landstinget har löst den omdiskuterad frågan med en gemensam policy.

Tidigare fick personalen ha olika skyltar och även dekorera dem med små bilder inom landstinget i Värmland. De tidigare reglerna sade inget om utformningen.

Onkologikliniken har legat före och själva utvecklat en skylt med både för- och efternamn och landstingets logotype. Det ingår i divisionens värdegrund att bära namnskylten väl synligt. Sjuksköterskan och verksamhetsutvecklare på onkologikliniken Monika Carlson har drivit på i frågan för hela landstinget.

Symbolfråga

Många i vården har åsikter om namnskylten. Läkarna har med både för- och efternamn och sjuksköterskor ofta bara förnamn. Vårdfokus har nyligen beskrivit frågan i en intervju med omvårdnadsprofessorn Ulrica Nilsson, som anser att sjuksköterskor ska kräva att ha båda namnen på skylten så länge läkarna har det.

De två argument som ofta hålls fram för att bara använda förnamnet är dels säkerhetsskäl och ibland även en önskan att vara mer jämlik och personlig i mötet med patienten. Ulrica Nilsson tror varken på det ena eller andra utan menar att skylten symboliserar makt, ansvar och värde. Hon jämför med flygplanspersonal där piloten presenteras med båda namnen och flygvärdinnorna med bara förnamn.

– Vi läste artikeln. Frågan låg i tiden för oss och vi diskuterade det här med för- och efternamn. Läkare ifrågasätter aldrig att de ska ha båda namnen på skylten. Men sjuksköterskor och undersköterskor har olika meningar, säger Monica Carlson.

Genomförde en enkät

Landstinget gick längre än att diskutera internt och genomförde en enkät med 100 patienter och anhöriga. De fick frågan vilken information de behövde upplysas om på namnskylten. Svaret var att yrket var viktigt, men vad gällde för- och efternamn var meningarna olika. Något fler ansåg att de hade nytta av att veta även personalens efternamn.

Från och med nu går skyltarna att beställa och landstinget står för kostnaden.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida