Vart tar alla sjuksköterskor vägen?

Vart tar alla sjuksköterskor vägen?
Sjuksköterskebrist. En hög andel av studenterna får sin legitimation och börjar jobba. Men vad händer sen? Det ska forskare vid Mälardalens högskola studera. Arkivbild: Mostphotos

Sjuksköterskebristen undersöks i nystartat forskningsprojekt på Mälardalens högskola.

9 januari 2015

Forskningsprojektet ska ge kunskap om vad som händer med de sjuksköterskor som examineras. Vart tar de vägen? Blir de kvar i yrket? Vilka orsaker finns till att de lämnar yrket?

– Bristen på sjuksköterskor börjar bli ett allt större problem. Men vi kan inte bara utbilda fler, utan måste också titta på vad som gör att de som utbildas vill vara kvar i yrket, säger Maria Müllersdorf, som är chef för Akademin för hälsa, vård och välfärd på Mälardalens högskola.

Svårt att utbilda fler

Redan i dag utbildar Mälardalens högskola omkring 350 sjuksköterskor varje år. Trycket från landstingen och kommunerna på att utbilda ännu fler är stort.

– Men det är inte så enkelt att bara öka antalet utbildningsplatser. Vi har redan i dag mycket svårt att ordna vfu-platser för alla både i kommuner och landsting. I den här regionen har vi inte så många stora sjukhus som kan ta emot stora mängder studenter för den verksamhetsförlagda utbildningen, säger Maria Müllersdorf.

Det pågår dessutom en generationsväxling bland lärarna.

– Det är svårt att få tag på disputerade sjuksköterskor till undervisningen. Alla lärosäten slåss om dem som finns.

Vad händer efter examen?

Enligt Maria Müllersdorf är det hög genomströmning på utbildningen. En stor andel tar examen, får sin legitimation och går ut och börjar jobba som sjuksköterskor. Däremot saknas kunskap om hur många som blir kvar i yrket efter några år.

– I det här forskningsprojektet vill vi undersöka vad som händer med dem som vi utbildar. Vad har de för förväntningar och vilken verklighet möter de?

Tanken är att ta reda på vad som utmärker en attraktiv arbetsplats, enligt sjuksköterskorna. Det kan till exempel handla om arbetstider, arbetsvillkor, möjligheter till utveckling, att bli sedd och uppskattad, tror Maria Müllersdorf.

Viktigt med kvalitet

– För att klara framtidens utmaningar inom vården tror jag det är viktigt att vi inte bara satsar på kvantitet utan också på kvalitet, det gäller både utbildare och arbetsgivare.

Forskningsprojektet kommer att pågå under flera år. Förutom sjuksköterskor ska man också att titta på socionomer där nyexaminerade många gånger möter en tuff verklighet och det är stor omsättning på arbetskraften.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida