Västerbotten vill trygga sjukvård i extrem glesbygd

Polis, räddningstjänst, samer och lokala helikopterföretag behöver höja sin kunskap om akutsjukvård. Det anser Västerbottens läns landsting och ber därför regeringen om pengar till ett utbildningsprojekt.

Fjäll och väglöst land miltals från närmaste sjukhus eller vårdcentral – men olyckor sker där som här. Det är verkligheten för de samer, turister, fiskare, jägare och andra som rör sig i de glesbefolkade västra delarna av Norrbotten, Jämtland och Västerbotten.

Västerbottens läns landsting ansöker därför hos regeringen om 1,2 miljoner kronor för att utveckla och förbättra akutsjukvården ”i extrem glesbygd med speciell inriktning mot samer”. Mer konkret handlar det om att ta fram anatomiska kartor, utrustningspack, utbildningsmaterial och genomföra instruktörsutbildningar.

Det är Akut- och katastrofmedicinskt centrum i Umeå som i samarbete med Glesbygdsmedicinskt centrum i Storuman och vårdcentralen i Jokkmokk vill ta fram en modell för akutsjukvård i extrem glesbygd. Bland annat vill de att såväl samebyar och lokala helikopterföretag som fjällräddning, polis, räddningstjänst och sjukvårdare utbildas.

I sin projektansökan påminner Västerbottens läns landsting om den dokumenterade överdödligheten bland renskötande samer i olyckor i väglöst land.

Projektet planeras pågå mellan 2011 och 2013. En försöksutbildning har redan genomförts i två samebyar.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida