ambulans

Västra Götaland håller fast vid SOS Alarm

Västra Götaland håller fast vid SOS Alarm
Det finns inte någon garanti för att SOS-personalen är placerad i Göteborg, utan de ingår i SOS Alarms nationella organisation.

Får förnyat förtroende att prioritera och dirigera ambulanser i regionen.

Så sent som i våras beslutade hälso- och sjukvårdsstyrelsen i Västra Götaland att prioriteringen av ambulanser skulle skötas i egen regi. Men i höst har regionstyrelsen gjort en kovändning och i dag fattades beslut om att teckna ett nytt avtal med SOS Alarm.

Det nya avtalet innebär också att man backar från kravet på att sjuksköterskor ska besvara större delen av samtalen. SOS Alarm får ha SOS-operatörer som svarar, men ”sjuksköterskor kan involveras”.

I det förra avtalet fick SOS Alarm betala vite när man inte lyckades bemanna med sjuksköterskor. I det nya avtalet finns inget sådant straff, men däremot får SOS Alarm mer pengar när andelen sjuksköterskor som besvarar samtalen överstiger 81 procent.

Det nya avtalet gäller från 1 april 2016 och 18 månader framåt.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida