Verktyg för industrin ska ge akutpersonal överblick över vården

Verktyg för industrin ska ge akutpersonal överblick över vården
Forskaren Kristofer Bengtsson tillbringade en vecka på en akutmottagning och såg att det saknades styrsystem som gav en överblick över patienter och över vad som skulle hända härnäst. Foto: Chalmers.

Innan akutsjukvården kan förbättras måste det finnas system som ger en bättre överblick över vad som händer och vad som ska hända. En forskare på Chalmers tekniska högskola i Göteborg arbetar på att skapa ett sådant verktyg.

Forskaren Kristofer Bengtsson, på institutionen för signaler och system vid Chalmers tekniska högskola, har tagit fram ett verktyg som i första hand är till för att utveckla automatiserade produktionssystem inom industrin. När en god vän förklarade hur de jobbar på akuten såg att han att det kunde göra nytta där också.

Inom akutsjukvården, liksom inom industrin, gäller det att planera, styra och följa upp olika aktiviteter. Kristofer Bengtsson tillbringade en vecka på en akutmottagning och upptäckte att mycket tid och energi gick åt till att hålla ordning på många olika arbetsuppgifter samtidigt.

– Det hände oerhört mycket hela tiden och personalen hade svårt att hålla ordning på alla patienter och på allt annat som hände. Trots att man dokumenterade väldigt mycket var det ingen som hade en total överblick, och det behövs för att kunna beskriva flödena, säger Kristofer Bengtsson.

Ska sortera aktiviteterna

Hans förhoppning är att det verktyg han har tagit fram till industrin också ska kunna användas i sjukvården. Det ska vara webbaserat och det ska sortera aktiviteter i olika sekvenser. Verktyget ska hjälpa personalen att veta vad de ska göra härnäst och vad som kommer att ske de närmaste timmarna.

Kristofer Bengtsson är kritisk till de mätsystem som i dag används inom sjukvården, som han anser premierar att snabbt få undan patienter. Han tror att tidsvinsten kan bli större med ett annat system.

– De system som finns i dag räcker inte för att ge en överblick. Jag vill ge ett verktyg som minskar fragmenteringen och underlättar så att personalen kan fokusera på en sak åt gången. I dag utmärks vården på akuten av en stor ryckighet, säger han.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida