20 000 blodgivare saknas i Stockholm

Färre stockholmare vill ge blod. Detta ställer till problem för sjukvården som uppskattar att det behövs ytterligare 20 000 blodgivare för att möta behoven hos den växande befolkningen.

26 januari 2011

Ett växande Stockholm innebär inte bara utmaningar för bostadspolitiken, utan även för sjukvården och dess beroende av blodgivare. Den senaste statistiken visar nämligen att bara tre procent vuxna  i länet ger blod, trots att de flesta förväntar sig att det ska finnas blod att tillgå om och när det behövs.

Dessutom hade Blodcentralen Stockholm över tusen färre nyregistreringar under året och antalet blodpåsar minskade med drygt 2 000 jämfört med föregående år. För att möta behovet inom länets sjukvård behövs därför ytterligare 20 000 blodgivare.

– Vårt mål är att göra Stockholm självförsörjande på blod. Det vill säga att det alltid finns så mycket blod i vårt lager, av alla blodgrupper, som patienterna kan behöva. Med ett växande Stockholm behövs också ett växande antal givare och vi är ännu inte framme vid vårt mål, säger Lottie Furugård, kommunikationsansvarig på Blodcentralen Stockholm, i ett pressmeddelande.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida