8 sjukvårds?partier i valet

Vården är en av de frågor som engagerar mest. I höst ställer åtta sjukvårdspartier, varav två nystartade, upp i valet till landsting och regioner.

3 september 2014

NORRBOTTENS SJUKVÅRDSPARTI
Startade 1994 och är det äldsta partiet i genren med nio lokalavdelningar i länet. Verkar bland annat för decentralisering av vården och att de befintliga sjukhusen ska få vara kvar. Representerat i landstingsfullmäktige.
www.sjukvardspartiet.nu 

SJUKVÅRDSPARTIET GÄVLEBORG
Sitter i landstingsfullmäktige och arbetar till exempel för ett system med särskilda akutläkare i landstinget samt att det ska finnas tre akutsjukhus med möjlighet att ha förlossningsvård.
www.svp-gavleborg.se 

DALARNAS SJUKVÅRDSPARTI?
Små primärvårdsenheter i hela Dalarna, egen ambulanshelikopter samt två kompletta akutsjukhus i Falun och Mora är några av hjärtefrågorna. Sitter i landstingsfullmäktige.?www.dalarnassjukvardsparti.se/Valprogram.html

SJUKVÅRDSPARTIET I VÄRMLAND
Vill i stor utsträckning decentra­lisera sjukvården. Ingår i den styrande majoriteten tillsammans med den borgerliga alliansen och MP. Har även mandat i Säffles kommunfullmäktige.
www.siv.nu

SJUKVÅRDSPARTIET VÄSTMANLAND
Bildades 2003 för att försöka rädda Bergslagssjukhuset. Förlorade sina platser i landstingsfullmäktige vid förra valet.
www.sjukvardspartietvmanl.se  

NY! VÅRD FÖR PENGARNA
Nystartat parti av vårdpersonal i Södermanland som kraftigt vill skära ner på administrationen inom politisk och central ledning. På så sätt anser man sig kunna föra över 100 miljoner kronor till vården.
www.vardforpengarna.se

 SJUKVÅRDSPARTIET VÄSTRA GÖTALAND
Anser att sammanslagningen av 18 sjukhus till 4 grupper misslyckats och vill återskapa självständiga sjukhus och fler vårdplatser. Är emot vinstdrivande företag inom vården och vill sänka skatten samt regionrådens löner. Ställer även upp i kommunvalen i Dals–Ed och Göteborg.
www.sjukvardspartiet-vg.se

NY! VÅRDPARTIET I SKÅNE
Även detta ett av vårdpersonal nystartat parti som vill öka vårdplatserna och antalet vårdanställda. Anser att sammanslagningen av sjukhusen i Malmö och Lund var ett misslyckande och vill upplösa Skånes universitetssjukhus (SUS).
www.vardpartiet.se   

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida